Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Tietosuoja

Tietosuoja

Tulosta

Laskentamallien kaikki tiedot ovat käyttäjien itse syöttämiä. Sovellus ei kerää mitään muuta tietoa laskentamalleihin.

Käyttäjärekisterin tietosisältö

Käyttäjätietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä käyttöoikeuksien hallintaan eri organisaatioihin ja organisaation sisällä eri laskentamalleihin. Käyttäjätiedoissa on seuraavat tiedot, tähdellä merkityt ovat pakollisia tietoja:

  • Käyttäjätunnus (*)
  • Selkokielinen nimi (*)
  • Organisaation nimi, johon käyttäjä kuuluu (*)

Käyttötarkoitus

Käyttäjätietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä käyttöoikeuksien hallintaan eri yrityksiin ja yritysten sisällä eri tietoihin. Käyttäjätietoja ei luovuteta millekään kolmannelle osa puolelle.

Käyttäjätunnusta ja/tai selkokielistä nimeä käytetään asiakaskohtaisissa lokitiedoissa, johon tallentuu tieto kuka avasi milloin mitäkin laskentamallin.

Premium Tietosuoja Toimintolaskenta