Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Taloussuunnitelmavuodet

Taloussuunnitelmavuodet

Tulosta


Suunnittelun tarkkuustason määrittäminen

Ennen taloussuunnitelmavuosille budjetointia täytyy ohjelman pääkäyttäjän olla määrittänyt budjetointitaso sekä organisaatiorakenteeseen että tilikarttarakenteeseen.

Perusbudjetoinnissa kirjaukset tehdään aina tili-kustannuspaikkatasolle, mutta taloussuunnitelmavuosien budjetointi tapahtuu usein karkeammalla tasolla kansioille. Taloussuunnitelmavuosien laskenta määritellään hallintanäkymissä sille varattuun sarakkeeseen.

Tämän lisäksi taloussuunnitelmavuodet tulee olla perustettu ohjelman lisäasetuksiin kaavasarakkeina, jotta niitä voidaan hyödyntää myös ohjelman muissa näkymissä ja tulosteissa.


Taloussuunnitelmavuosien budjetointi

Taloussuunnitelmavuosien lukuja syötettäessä organisaatiorakenne ja tilikarttarakenne ovat tarkasteltavissa sen mukaisesti, mitä budjetointitasoksi on määritetty.

Ohjelma tuo automaattisesti kuluvan budjettikauden eurot näkymään.

Sarakkeet -painikkeen alta määritellään, montako suunnitelmavuotta halutaan ottaa käyttöön. Valituille sarakkeille annetaan vuosiluvut, jotka tulevat näkyviin taulukon sarakkeisiin.


Kirjausten luonti:

1. Valitaan organisaatio- ja tilikarttarakenteesta budjetoitava kohta

2. Luodaan Lisää -painikkeella uusi suunnittelurivi valitulle tasolle

3. Näkymän alalaitaan tulee kirjausrivi, johon voidaan syöttää suunnitelmavuosien budjettiluvut

4. Luvut päivittyvät näkymän taulukkoon. Muista tallentaa! 

5. Voit käyttää kirjauksissa myös tunnisteita, kuten sisäinen-ulkoinen. Saat tunnisteet näkyviin klikkaamalla hiiren oikeaa kirjausten yläpuolella olevassa sarakeotsikossa ja valitsemalla sieltä halutun sarakkeen mukaan.