Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Tulosteet

Tulosteet

Tulosta


Tulosteet-toiminnolla voidaan muodostaa taulukkoraportteja. Muodostettuja raportteja voidaan tallentaa ja käyttää uudestaan ja halutessa myös jakaa muille organisaation käyttäjille.

Lähtökohtaisesti uudet raportit ovat aina omia raportteja, eivätkä näy muille organisaation käyttäjille, ellei itse valitse jakaa raporttia muille käyttäjille.

Jos raportti on jaettu, tulee sen perään oheinen ikoni . Muut käyttäjät eivät pysty muokkaamaan alkuperäistä raporttia, mutta voivat kopioida sen omiin raportteihinsa, jota voi myös muokata.


Näkymän sisältö: