Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Tulosteet > Valintanauha

Valintanauha

Tulosta


Tulosteet-valintanauha (paneeliasettelu 2)Raportti

 • Tulosta – Raportti saadaan esikatseluun ja voidaan tulostaa paperille tai tallentaa halutussa tiedostomuodossa
 • Päivitä – Tuo raportin näytölle esikatseluun: muutosten jälkeen tuloste tulee aina päivitää, jotta näkymä päivittää raportin
 • Vie – Raportin vienti toiseen tiedostomuotoon, esim. Excel


Tallennetut raportit

 • Tallenna –Tallentaa uuden raportin tai tehdyt muutokset
 • Uusi – Uuden raporttipohjan luonti omiin raportteihin
 • Poista Poistaa valitun raportin omista raporteista


Asetukset

 • Sarakkeet –Täältä valitaan raportille tulevat saraketiedot halutusta budjetista ja kuukausilta
 • Ryhmittely – Ryhmittelee raportin valittujen kirjausluokkien mukaisesti
 • Suodata Suodattaa raportille tulevat tiedot valittujen kirjausluokkien mukaisesti
 • Näytä – Mahdollisuus valita menot-tulot-netto-yhteenveto raporttiin sekä sivunvaihto jokaisen kustannuspaikan jälkeen
 • Tyyli – Raportin ulkoasuun ja kieleen liittyviä valintoja
 • Suunta – Valittavissa pysty tai vaaka. Suunta vaikuttaa siihen montako saraketta raportille mahtuu
 • Paneelit – Käyttöliittymän paneelien asettelu vaihtoehtoisilla tavoilla
 • Asettelu 1 – Tulosteiden perusnäkymä omien ja jaettujen raporttien tarkasteluun.

 • Asettelu 2 – Tulosteiden hallintanäkymä. Näyttää omat raportit sekä muiden käyttäjien tallentamat raportit. Näkymässä voidaan luoda uusia tulosteita sekä poistaa aiemmin tallennettuja raportteja.