Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Tulosteet > Tulosteen muotoilu

Tulosteen muotoilu

Tulosta


Tulosteen muotoilua voi muokata Näytä-valikon ja tyylivalikon kautta.


Näytä-valikko

Sisältää raportin asetteluun liittyvät valinnat: • Yhteenveto raportin alaosassa – menot-tulot-netto laskelma raportin loppuun (tilikarttaan rakenteeseen määritellään tilit, jotka otetaan laskelmaan mukaan)
 • Sivunvaihto jokaisen kustannuspaikan jälkeen – jokaisen kustannuspaikan raportti tulee omalle sivullensa
 • Vyörytystositteet – tulosteelle tulee myös vyörytyskirjaukset mukaan
 • Näytä vain vyörytystositteet – tulosteelle huomioidaan pelkät vyörytyskirjaukset


Tyyli-valikko

Sisältää valinnat tulosteen ulkoasuun: • Otsikko  Vapaasti määriteltävä otsikko, joka tulee sivun yläosaan + otsikon fontin koko määritettävissä
 • Kirjasin – Perus kirjasinvaihtoehdot käytettävissä + rividatan fontin koko määritettävissä
 • Rivilukujen esitystapa – raportin rivien pyöristystarkkuus
 • Yhteenvedon esitystapa – menot-tulot-netto laskelman pyöristystarkkuus (otettava erikseen käyttöön näytä-valikossa)
 • Kirjausluokkien esitystapa – halutaanko tunnistetiedoista nähdä pelkkä koodi, nimi vai molemmat
 • Logon sijainti – raporttipohjiin voidaan määrittää oma logo, asetuksella määritellään sijainti
 • Käytä budjettikohtaista organisaatiorakennetta – raportille huomioidaan valittujen budjettien rakenteen mukaisten kustannuspaikkojen eurot, jos asetusta ei aktivoida, tulee raportille vain tarkasteltavan budjetin rakenteen mukaiset eurot
 • Tulosta tilinumerot koodien tarkastelu tilien nimien lisäksi
 • Kirjoita nollarivit  raportille tulostuu myös ne rivit, joiden euromäärä on "0"
 • Tulosta otsikko jokaiselle sivulle – otsikko-kentän teksti tulostuu myös ensimmäisen sivun jälkeisille sivuille