Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Mittareiden luonti

Mittareiden luonti

Tulosta


 • Mikäli sinulla on muokkausoikeus valitsemaasi mittaristoon/työpöytään, voit luoda uuden mittarin Luo mittari-painikkeesta, joka löytyy työpöydällä olevien mittareiden perästä.
 • Painike avaa uuden sivun, jossa ensiksi valitaan mittarityyppi, josta halutaan luoda esiintymä.
 • Valitaan haluttu mittarityyppi esitetyistä vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi:
 • Talouslukujen seurantaan
 • Talousmittari (käyttötalous)
 • Talousmittari (käyttötalous) jakauma donut
 • Talousmittari (käyttötalous) pylväs
 • Talousmittari (käyttötalous), suhteellinen 
 • Talousmittari (tuloslaskelma)
 • Talousmittari, € / indikaattori
 • Talousmittari, € / indikaattori (viivakaavio)
 • Talousmittari, €/ määrä
 • Erilaisten määrätietojen seurantaan (mm. Toimialakohtaiset tunnusluvut)
 • Määrä-mittari
 • Määrä / määrä mittari
 • Määrä-mittari jakauma donut
 • Määrämittari pinopylväs
 • Määrämittari pinopylväs 100%
 • HR-lukujen seurantaan
 • Esim. Poissaolot, Henkilöstömäärä, HTV-määrä, Palvelussuhteen luonne, Ikäjakauma jne.
 • Manuaaliset mittarit käsin syötettäviä lukuja varten
 • Vakio - Pylväsmittari
 • Vakio - Nopeusmittari
 • Vakio - Neutraalimittari
 • Vakio - Viivakaaviomittari
 • Indikaattorimittarit
 • Julkisiin tilastotietopalveluihin (ToimialaOnline tai Sotkanet) perustuvat mittarit
 • Taulukkomittarit
 • Tilastotaulukko mittari


 • Mittarityypin valinnan jälkeen syötetään luotavan mittarin Perustiedot (Otsikko, Ryhmä, Näkökulmat, Kuvaus).

 • Otsikko - Nimeä mittari haluamallasi mittaria kuvaavalla tavalla.

 • Ryhmä – pudotusvalikosta voidaan valita mittarille ryhmä, mikäli sellaisia on määritelty. Mittareita voidaan tarkastella työpöydillä ryhmien mukaan jaoteltuna valitsemalla Ryhmät-esitystapa.
 • Näkökulmat – pudotusvalikosta valitaan näkökulmat/välilehdet, joihin mittari lisätään näkyviin.
  • Kuvaus – kenttään voidaan määritellä mittariesiintymälle yksilöllinen kuvaus, joka näkyy mittarin Info-kentässä. Oletuksena kentän sisältö tulee valitun mittarityypin kuvauksesta.  • Suodatusasetukset

  • Seuraavaksi määritellään mittarin suodatusasetukset mittarityypistä riippuen (esim. Tilit, Kustannuspaikat tai Tietotyyppi ja muita suodatusasetuksia).
  • Määriteltävät asetukset riippuvat valitusta mittarityypistä ja voivat siis poiketa oheisesta esimerkkikuvasta.
  • Raja-arvoasetukset ovat yleensä valmiina talousmittareilla.

  • Yleiset asetukset:

  • Aikavälin esitystapa on aika yleinen säädettävä ominaisuus, jota muutetaan haluttuun arvoon: (Kuukausittainen, Kumulatiivinen tai Vuosittainen)
  • Asetusten määrittämisen jälkeen painetaan ”Tallenna ja päivitä arvot”, jolloin asetukset tallentuvat ja mittarin luvut näkyvät esikatselussa samalla sivulla.
  • Kun olet tyytyväinen asetuksiin, klikkaa ”Valmis”.


  • Ylärivin valikon painikkeet
  • Edellinen painikkeesta palaa edelliselle sivulle uutta mittaria luotaessa.
  • Muuta painikkeen kautta voi vaihtaa mittarityypin.
  • Asetusvalikko on mittarin asetukset listaus ja jossa suosittelemme vain Softwaven muuttaa mittareiden asetuksia.
  • Arvotaulukko näyttää vasta arvojen tallennuksen jälkeen mittarille tulevia arvoja.
  • Mittarin loki näyttää mittarille tehtyjen toimien tapahtumia.
  • Ratas kuvakkeen kautta näkee mittariin liittyviä tietoja
  • Valmis painikkeesta mittarin luonti tapahtuu ja palaa samalle sivulle