Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Mittariston näkökulmat ja ryhmät

Mittariston näkökulmat ja ryhmät

Tulosta


  • Mittareiden näkökulmia ja niihin kytkeytyviä ryhmiä pääsee muokkaamaan/lisäämään pääkäyttäjän hallintatyökalujen kautta.
  • Näkökulmat ovat mittaristojen oikeasta yläkulmasta valittavia välilehtiä, joihin mittareita voidaan ryhmitellä (esim. talous, henkilöstö).
  • Ryhmät ovat alempi taso, joihin tietyn osa-alueen mittareita voidaan vielä tarkemmin jaotella.
  • Näkökulmaa tai ryhmää voidaan muokata/poistaa klikkaamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vastaava toiminto.