Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Mittariarvojen tuontityökalu

Mittariarvojen tuontityökalu

Tulosta

Tällä työkalulla voit tuoda arvoja useille mittareille kerrallaan. Tuonnissa tarvitaan seuraavia tietoja.

Esimerkki tuontitiedostosta (kahdelle mittarille toteuma kuukausittain vuoden ajalta). Klikkaa suuremmaksi.

Pakolliset tiedot:

- mittari (mittarin koodi, jotta tiedetään, mille mittarille arvo tuodaan)
- pvm (arvon päivämäärä)
- tyyppi (arvon tyyppi esim. toteuma tai tavoite)
- arvo (numero, joka tallentuu 4-desimaalin tarkkuudella)

Valinnaiset tiedot:

- sarja (tekstitieto - tätä käytetään laajennettujen näkymien kaavioiden muodostamiseen)
- argumentti (tekstitieto - tätä käytetään laajennettujen näkymien kaavioiden muodostamiseen)


Arvojen ylikirjoittaminen (4/5 tietojen kohdistus vaiheessa):

Kaikkia arvoja ei ole pakko tuoda excelistä vaan, jos jonkin sarakkeen arvo on sama kaikilla riveillä voit asettaa tuontityökalussa ylikirjoitetun arvon. Alla olevassa esimerkki kuvassa tyyppi -sarakkeeseen tulee kaikille riveille arvoksi toteuma

Mittariarvojen ylikirjoittaminen. Klikkaa suuremmaksi.