Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Varastonhallinta

Varastonhallinta

Tulosta
Varastonimikkeen tiedot ja varastopaikat. Klikkaa suuremmaksi.

Varastonhallinnassa käsitellään varastonimikkeitä, varastopaikkoja joihin nimikkeitä on jaettu sekä varastomääriä.

Oleellisten kenttien selityksiä:

 • Tunnus: Nimikkeen tuotekoodi.
 • Intrastat CN: Intrastat ilmoituksissa käytettävä CN-koodi. Ajantasaiset listaukset on saatavissa Tullin sivustolta.
 • Toimittajan tunnus: Tuotekoodi toimittajan järjestelmässä.
 • Nimi: Varastonimikkeen nimi.
 • Vaihtoehtoinen nimi: Vaihtoehtoinen nimi.
 • Toimittaja: Tuotteen toimittaja kumppanirekisterissä.
 • Kustannuspaikka: Tuotteen oletuskustannuspaikka jota käytetään tapahtumissa ellei sitä ohiteta muulla tasolla tai suoraan kirjauksella.
 • Alkuperämaa: Tuotteen alkuperämaa, josta se on tuotu. Tarvitaan Intrastat ilmoituksissa.
 • Toimitusaika/Tuotantoaika: Lukuarvo päivinä/tunteina.
 • Viivakoodi: Erillinen viivakoodeissa käytettävä tunnus, jollei haluta käyttää tuotekoodia.
 • Tyyppi: Minkä tyyppinen tuote on kyseessä, aineettomat hyödykkeet eivät huomioi varastopaikkoja ja -saldoja
 • Ryhmä: Vapaavalintainen tuoteryhmä.
 • Väri: Väri
 • Koko: Koko. Samanvärisistä, eri kokoisista tuotteista voi luoda kokolajitelmia.
 • Yksikkö: Yksikkö jossa tuotetta ensisijaisesti käsitellään.
 • Vaihtoehtoiset yksiköt: Tuotteella voi olla useampia eri yksiköitä, joissa sitä käsitellään (esim. litra ja kuutiometri).
 • Kirjanpito: Tässä asetetaan tuotekohtaiset oletustilit eri tapahtumille. Näitä käytetään jos tilejä ei ole muualla ohitettu.
 • Mitat: Tuotteen mitat valitussa yksikössä, ulottuvuudet voi valita vapaasti.
 • Paino: Tuotteen painot valitussa yksikössä.
 • Hinnat: Tuotteen myynti-, osto- ja omakustannushinnat sekä kustannusvalinta. Kustannuskenttä määrää mitä arvoa käytetään tuotteiden kustannuksena eri tapahtumilla. Oletuksena on ostohinta, jos mitään ei ole valittu.

Jos tuotteen tyyppi on joku muu kuin Aineeton hyödyke, voi sille lisätä varastopaikkoja, joissa ylläpidetään varastomääriä. Lisää varastopaikka -valikosta voi lisätä luotuja varastopaikkoja aktiiviselle tuotteelle.

 • Saldo: Varsinainen varastopaikalla oleva yksikkömäärä.
 • Tulossa: Ostotilauksissa oleva vastaanottamaton määrä.
 • Menossa: Myyntitilauksissa oleva toimittamaton määrä.
 • Tuotannossa: Tuotannosta tulossa oleva määrä. Toistaiseksi tällä ei ole merkitystä, koska ohjelmassa ei ole tuotantoa.
 • Vapaana: Käytettävissä oleva vapaa määrä, joka lasketaan seuraavalla kaavalla: Saldo + Tulossa - Menossa + Tuotannossa.
 • Hälytysraja: Jos varastopaikan saldo on pienempi tai yhtäsuuri kuin asetettu hälytysraja, korostetaan ne rivit listauksissa.
 • Oletus: Jos tuotetta on useammalla varastopaikalla, oletukseksi merkittyä varastopaikkaa käytetään summattaessa listauksia nimiketasolle.
 • Keskimääräinen yksikköhinta: Keskimääräinen yksikköhinta, jota päivitetään kun varastopaikan saldo muuttuu.

Keskimääräinen yksikköhinta

Varastopaikalla ylläpidetään automaattisesti nimikkeen keskimääräistä yksikköhintaa, joka päivitetään seuraavan kaavan mukaan:

 • [Keskihinta] = Nykyinen keskimääräinen yksikköhinta ennen muutosta
 • [Saldo ennen] = Varastopaikan saldo ennen muutosta
 • [Arvo] = Uuden tapahtuman arvo (määrä x yksikkökustannus)
 • [Määrä] = Uuden tapahtuman määrä
 • [Uusi keskihinta] = (([Saldo ennen] * [Keskihinta]) + [Arvo]) / ([Saldo ennen] + [Määrä])
Keskimääräinen yksikköhinta Toiminnanohjaus Varastonhallinta