Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Varastonhallinta > Tuonti

Tuonti

Tulosta

Varastoa voi päivittää joko Excel- tai CSV -muotoisilla tuontitiedostoilla. Tiedostosta voi tuoda kokonaan uusia nimikkeitä tai päivittää olemassa olevien nimikkeiden tietoja.

Tiedostossa voi olla myös nimikkeiden varastopaikat. Yhdellä rivillä voi olla vain yhden varastopaikan tiedot, joten useamman varastopaikan voi lisätä kopioimalla yhden nimikkeen rivin niin monta kertaa kuin sille halutaan lisätä varastopaikkoja. Varastopaikkojen ID:t löytyvät asetuksista.

Tuonti - Vaihe 1. Klikkaa suuremmaksi.

Vaihe 1 - Lähdetiedoston valinta

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan lähdetiedosto.

Kun tiedosto on lähetetty palvelimelle, näytetään tiedoston esikatselu, jossa voi tarpeen vaatiessa poistaa rivejä.

Tiedostovalinnoista valitaan onko tiedoston ensimmäisellä rivillä sarakeotsikot vai ei. Jos lähdetiedosto on Excel-tiedosto, on lisäksi valittavissa mikä taulu halutaan lukea. CSV-tiedoston osalta on sarake-erotin, tekstierotin ja merkistökoodaus valinnat.

Tuontivalinnat:

  • Tuontitapa: Tuodaanko uusia nimikkeitä vai päivitetäänkö olemassa olevia nimikkeitä.
    • Jos tuodaan uusia nimikkeitä, antaa tuonti virheilmoituksen, jos varastosta löytyy jo nimike samalla tuotekoodilla ja tuonti perutaan.
    • Jos päivitetään olemassa olevia nimikkeitä, tulee sarakkeiden kohdistusvalintoihin Vertaus-sarake, jolla valitaan mitä sarakkeita verrataan varastoon.
  • Oletustyyppi: Jos tuontitiedostossa ei ole Tyyppi -saraketta, käytetään tätä valintaa uusien nimikkeiden tyyppinä.
  • Oletusryhmä: Jos tuontitiedostossa ei ole Ryhmä -saraketta, käytetään tätä valintaa uusien nimikkeiden ryhmänä.
  • Lisää puuttuvat rivit: Lisätäänkö rivit, joita ei löydy sarakkeiden kohdistuksessa valituilla vertaus-valinnoilla varastoon uusina nimikkeinä vai ei.
Tuonti - Vaihe 2. Klikkaa suuremmaksi.

Vaihe 2 - Sarakkeiden kohdistus

Seuraavassa vaiheessa kohdistetaan tuontitiedoston sarakkeet varastonhallinnan tietoihin. 

Listauksessa näkyy kaikki tuotavissa olevat varastonhallinnan tiedot. Niihin kohdistetaan Lähde -sarakkeessa olevasta pudotusvalikosta haluttu lähdetiedoston sarake. Valinnan jälkeen Esikatselu -sarakkeessa näytetään tuontitiedoston ensimmäisellä rivillä olevan arvon esikatselu.

Samalla tehdään valinta mitä sarakkeita verrataan varastoon kun halutaan päivittää olemassa olevia tietoja. Oletuksena verrataan Koodia.

Tuonti - Vaihe 2. Klikkaa suuremmaksi.

Vaihe 3 - Tuonnin esikatselu

Seuraavassa vaiheessa näytetään esikatselu tuotavista tiedoista kohdistettuna oikeisiin varaston tietoihin. Tämän jälkeen suoritetaan tuonti ja sen jälkeen näytetään rivimäärät tuoduista ja päivitetyistä tiedoista.

Toiminnanohjaus Tuonti Varastonhallinta