Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Varastonhallinta > Hinnastot

Hinnastot

Tulosta
Hinnastot. Klikkaa suuremmaksi.

Varastoon voi luoda eri ehdoilla toimivia hinnastoja. Hinnaston voi sitten kohdistaa asiakkaaseen, jolloin kyseiselle asiakkaalle tehdyt myyntitilaukset ja -laskut tehdään automaattisesti kyseisen hinnaston mukaan.

Hinnastoon luodaan ensin yksi hinnasto, jolle annetaan nimi. Tälle lisätään sitten haluttu määrä rivejä, jotka kohdistuvat joko yhteen nimikkeeseen, varastoryhmään tai koko varastoon.

Alennus tyyppisen rivin alennus -kenttään syötetään annettava alennusprosentti tai jos halutaan korottaa hintaa, voidaan alennusprosentti syöttää negatiivisena, jolloin ohjelma kasvattaa automaattisesti myyntihintaa. Vaihtoehtoisesti riville voi syöttää myös suoraan myyntihinnan.

Hinnastorivinä voidaan käyttää myös laskettua hintaa, joka tehdään seuraavilla tiedoilla:

  • Lähde: Arvo, josta hintaa aletaan laskemaan, joko Myyntihinta, Ostohinta, Omakustannushinta tai Suositeltu jälleenmyyntihinta.
  • ALV-käsittely: Lasketaanko loppuhinta verollisena vai verottomana. Tällä on merkitystä jos halutaan pyöristää loppuhinta tiettyyn lukuun.
  • Voitto: Käytetäänkö varaston voittoprosenttia (myyntihinta / kustannus) vai muokattua voittoprosenttia riviltä.
  • Voittoprosentti: Jos edellisessä valittiin Muokattu, lisätään loppuhintaan tämän prosentin mukainen voitto.
  • Tarkkuus: Mihin tarkkuuteen loppuhinta halutaan pyöristää, joko 1 tai 2 desimaalia, kokonaisluku, lähin 5 tai lähin 10.

Tuloksena saatu myyntihinta asetetaan tilaus- tai laskuriville.

Hinnasto Toiminnanohjaus Varastonhallinta