Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Yleiset > Toimitustavat

Toimitustavat

Tulosta

Toimitustapaa käytetään myyntitilauksissa ja -laskuissa sekä ostotilauksissa. Se määrittää miten tavara toimitetaan.

Näihin tietoihin ei liity ohjelmassa mitään toiminnallisuutta, joten niitä voi lisätä tai muuttaa tarpeen mukaan. Oletuksena uuteen tietokantaan tulevat kuvassa näkyvät neljä vaihtoehtoa.

Asetukset Toiminnanohjaus Toimitustavat Yleiset