Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Yleiset > Maksuehdot

Maksuehdot

Tulosta

Maksuehdot ovat pakollisia tietoja myyntitilauksissa ja -laskuissa sekä valinnaisia ostotilauksissa ja -laskuissa. Ehdolla määrätään myyntilaskujen maksutapa ja maksuaika.

Oletukseksi valittu maksuehto tulee uusille myyntitilauksille ja laskuille oletusvalinnaksi jos asiakkaalle ei ole asetettu omaa valintaa.

Maksuaika on päivinä ja laskun eräpäivä lasketaan myyntilaskun päivämäärästä tai arvopäivästä alkaen, jos arvopäivä on annettu.

Vastatili on kirjanpidon tili, ja se päättää miten lasku suoritetaan. Jos tilin tyyppi on "Myyntisaatavat", muodostuu laskusta myyntisaatavia, jotka on kuitattava suoritustositteella. Pankki- tai kassatiliä voi käyttää käteismaksuissa, jolloin lasku on maksettu välittömästi eikä saatavia synny.

HUOM! Jos näitä lisätään tai muutetaan, on muistettava asettaa vastatili, jotta kirjanpidon tositteet muodostuvat oikein.

Asetukset Maksuehdot Toiminnanohjaus Yleiset