Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kumppanirekisteri > Tyypit

Tyypit

Tulosta

Listaus kumppanirekisteriin luotavien tietueiden tyypeistä. kumppanirekisterin tietoja käytetään kaikissa moduuleissa. Tyypillä voi eritellä missä listauksissa kyseinen tietue oletuksena näkyy. Esimerkiksi laskun asiakasta valittaessa, näkyy hakuikkunassa oletuksena Asiakas -tyyppiset tietueet.

Vaikka yksi tietuetyyppi näkyy oletuksena vain yhdessä listauksessa, voi esimerkiksi asiakkaita käyttää toimittajina ja kuljettajia asiakkaina.

Näitä tietueita voi lisätä tarpeen vaatiessa.

Asetukset Asiakasrekisteri Kumppanirekisteri Toiminnanohjaus Tyypit