Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Myyntireskontra > Tyypit

Tyypit

Tulosta

Laskujen tyypeillä määrätään mm. miten toimitukset tehdään ja miten tilaukselle lisätyt varastonimikkeet käyttäytyvät varastosaldojen suhteen. Tyyppejä ei voi muokata.

Jos lasku luodaan käsin suoraan reskontraan, tallentuu se oletuksena sen tyyppisenä kuin Yleisissä -asetuksissa Oletustyyppi on asetettu. Jos lasku luodaan myyntitilauksesta, tulee siitä oletuksena Myyntilasku -tyyppinen. Käteis- ja Myyntilaskut toimivat samalla tavalla: niistä muodostuu kirjanpidon tosite, varastonimikkeistä aiheutuu varastotapahtumia ja laskut on suoritettavissa jos maksuehto niin määrää.

  1. Käteislasku: Oletusarvoisesti käteisellä maksetut laskut.
  2. Myyntilasku: Oletusarvoisesti myyntisaatavia lisäävät laskut.
  3. Hyvityslasku: Negatiivinen lasku, joka kohdistetaan avoinna olevaan Käteis- tai Myyntilaskuun. Avoimen laskun on mentävä suoritetuksi yhdellä hyvityslaskulla, eli hyvityslaskun loppusumman on oltava sama kuin avoinna olevan laskun maksamaton summa.
  4. Koontilasku: Sisältää yhden tai useamman toimitetun myyntitilauksen laskutuksen. Luonti tapahtuu Myyntitilaus -moduulista.
  5. Pro forma: Joissain tapauksissa asiakas haluaa "vahvistuksen" ennen varsinaisen laskun lähettämistä. Tämän tyyppisestä laskusta ei aiheudu tositetta eikä varastonimikkeistä synny varastotapahtumia. Tyyppi vaihdetaan hyväksynnän jälkeen, jolloin varasto päivittyy ja tosite luodaan.
  6. Sisäinen: Yrityksen sisäisessä toiminnassa käytettävä laskutyyppi. Toimii kuten käteis- ja myyntilasku, mutta ilman kirjanpidon tositetta.
  7. Kolmikantakauppa: Liittyy jotenkin EU-kauppaan. Ehkä jotain toiminnallisuutta tositteiden muodostuksessa, kun vain tietäis mitä...
Asetukset Myyntireskontra Toiminnanohjaus Tyypit