Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Tulosta
Palkanlaskennan yleiset asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

Palkanlaskennan asetuksissa on palkanlaskijan yhteystiedot, joita käytetään Tulorekisteri-ilmoituksissa. Palkkatoimistoon voi valita palkanlaskennan suorittavan ulkoisen yrityksen kumppanirekisteristä.

Yleiset

 • Työeläkevakuuttaja: Vakuutusyhtiö, jolle työeläkkeet maksetaan. Tämä tieto välitetään Tulorekisteriin.
 • Työeläkkeen vakuutusnumero: Työeläkkeen vakuutusnumero. Tämä tieto välitetään Tulorekisteriin.
 • Aliorganisaation tunnus: KEVA:n vaatima lisätieto palkkatietoilmoituksella.
 • Maksutiedoston tiedostonimi: Pankkiyhteysohjelmaan menevän maksutiedoston tiedostonimi, jos se pitää olla tietyn muotoinen.
 • Maksettavan palkan hälytysraja: Jos maksettava palkka ylittää tässä määritellyn euromäärän, tulee palkanlaskennan yhteydessä palkanlaskijalle asiasta huomautus.
 • Sairaspäivärahaprosentti: Sairaspäivärahamaksun perintäprosentti.
 • Sairaspäivärahan ikäraja: Ikärajat, jonka ikäisiltä työntekijöitä maksu peritään.
 • Hyväksyntä: Kun työaikakirjauksia tuodaan palkanalaskentaan, sallitaanko vain hyväksyttyjen työaikakirjausten tuonti, vai kaikkien kirjausten, jotka eivät vielä ole palkanlaskennassa.

Tiliasetukset

Palkkatositteen luonnissa käytettävät tiliöintiasetukset. Kirjanpidon rivit muodostuvat palkkariveistä sekä näistä asetuksissa olevista tileistä. Valinaisesti voidaan lisätä kaksi muuta tiliä ja prosenttia, jotka tulevat mukaan tositteelle.

 • Työttömyysvakuutustili: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua varten osoitettu tili, vastatili, prosentti ja kustannuspaikoille jakoasetus.
 • Tapaturmavakuutustili: Työnantajan tapaturmavakuutusmaksua varten osoitettu tili, vastatili, prosentti ja kustannuspaikoille jakoasetus.
 • Ryhmävakuutustili: Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu varten osoitettu tili, vastatili, prosentti ja kustannuspaikoille jakoasetus.
 • Sotutili: Työnantajan sosiaaliturvamaksua varten osoitettu tili, vastatili, prosentti, kustannuspaikoille jakoasetus ja ikärajat.
 • Eläkemaksutili: Työnantajan eläkemaksua varten osoitettu tili, vastatili, prosentti ja kustannuspaikoille jakoasetus.
 • 2 kpl valinnaisia tilejä, vastatilejä, prosentteja ja asetuksia valinnaisia tilejä varten, joihin halutaan kohdistaa kustannuksia.
 • Pyöristystili: Tili pyöristystä varten.

Lomapalkka

Lomapalkkatositteiden luonnissa käytettävät tiliöintiasetukset. Jos näihin ei ole valittu tilejä, käytetään vastaavia tilejä Tiliasetukset-ryhmästä. Maksuprosentteina käytetään aina Tiliasetuksissa määriteltyä prosenttia.

 • Lomapalkka: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua varten osoitettu tili, vastatili ja kustannuspaikoille jakoasetus.
 • Työttömyysvakuutustili: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua varten osoitettu tili ja vastatili.
 • Tapaturmavakuutustili: Työnantajan tapaturmavakuutusmaksua varten osoitettu tili ja vastatili.
 • Ryhmävakuutustili: Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu varten osoitettu tili ja vastatili.
 • Sotutili: Työnantajan sosiaaliturvamaksua varten osoitettu tili ja vastatili.
 • Eläkemaksutili: Työnantajan eläkemaksua varten osoitettu tili ja vastatili.
Asetukset Palkanlaskenta Toiminnanohjaus