Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Lomakkeen muokkaus > Toiminnot, suoritteet ja asiakkaat

Toiminnot, suoritteet ja asiakkaat

Tulosta

Toimintoja, suoritteita ja asiakkaita voidaan lisätä samalla tavalla. Tässä lisätään toimintoja.

Jos osastolla on useita seurantakohteita, muista valita pudotusvalikosta oikea seurantajakso.

Luo uusi toiminto

Uuden toiminnon luominen. Klikkaa suuremmaksi.

Uusi toiminto luodaan kirjoittamalla toiminnolle koodi (kirjoitetaan tunnisteen perään), nimi ja kuvaus niille varattuihin kenttiin sekä valitsemalla pudotus valikosta mihin toimintoryhmään se kuuluu ja painamalla sen jälkeen painiketta Luo toiminto

Kopioi toisesta osastosta

Uuden toiminnon luominen. Klikkaa suuremmaksi.

Toimintoja voidaan kopioida toiselta osastolta valitsemalla osasto ja seurantajakso ja painamalla kopiointi  -painiketta rivin oikeasta laidasta. Jos käyttää ylimmän rivin kopionti-painiketta, kaikki toiminnot kopioituvat. Toimintoryhmän kohdalta voi kopioida toimintoryhmän ja siihen kuuluvat toiminnot. Yksittäisen toiminnon voi kopioida toiminnon kohdalta kopiointi-painikkeesta.

Kopioidut toiminnot tulevat ruudun alaosassa olevalle listalle, jossa niitä voidaan muokata ja poistaa. Vihreillä nuolinäppäimillä pääsee vaihtamaan toimintojen järjestystä.

Tuo tiedosto

Toimintojen tuominen tiedostona. Klikkaa suuremmaksi.

Ohjelmaan voidaan myös tuoda tietoja Tuo Tiedostosta- painikkeesta.

Toimintojen tuominen tiedostona. Klikkaa suuremmaksi.


Tuontitiedostossa tulee olla toiminnon koodi, nimi ja selite ja toimintoryhmä.


Excel-tiedosto. Klikkaa suuremmaksi.

Tiedostossa ei saa olla ylimääräisiä rivejä tai sarakkeita. Tiedosto tuodaan Excel-tiedostona.