Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Lomakkeen muokkaus > Seurantajaksojen lisäys

Seurantajaksojen lisäys

Tulosta
Uusi seurantajakso. Klikkaa suuremmaksi.

Seurantajaksot välilehdellä voidaan lisätä uusia seurantajaksoja ja määrittää aktiivinen seurantajakso.


Lomaketiedot ovat seurantajaksokohtaisia. Luotaessa uutta seurantajaksoa, ohjelma kysyy käytetäänkö samaa lomaketta kuin edellisellä jaksolla vai luodaanko uudelle jaksolle uudet toiminnot, suoritteet ja asiakkaat.

Aktiivisen seurantajakson tunnistaa rivin edessä olevasta -symbolista.

Seurantajakson nimi näkyy raporttien valintakentissä. Kuvaus -kenttään voi tarvittaessa kirjoittaa lisähuomioita, jotka näkyvät vain ylläpidossa. Kirjauslomake avautuu käyttäjille vain aktiivisen seurantajakson ajalle. Jos osastolle on lisätty useita seurantajaksoja, aktiivisuus määritetään - painikkeesta.