Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Lomakkeen muokkaus > Ryhmitä toimintoja

Ryhmitä toimintoja

Tulosta
Toimintojen ryhmittely. Klikkaa suuremmaksi.

Toiminnot voidaan jakaa eri ryhmiin Ryhmitä toimintoja-välilehdellä.

Ruudun yläosassa näkyy lista Toimintoryhmistä ja alaosassa näkyy toiminot ryhmiteltyinä.

Uusi toimintoryhmä luodaan Luo toimintoryhmä-painikkeesta. Toimintoryhmälle annetaan vain nimi.

Toimintoja voidaan ryhmitellä toiminto rivin - painikkeesta. Tästä aukeaa uusi ikkuna, jossa toimintoa voidaan muokata ja sille voidaan valita pudotusvalikosta toimintoryhmä.