Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Hallinta-välilehti (vain pääkäyttäjillä) > Tilikartta

Tilikartta

Tulosta
Tilikartassa luodaan uudet tilit sekä valitaan kullekin tilille tilityyppi. Tilityypillä on vaikutusta tilikartan laskentaan näkymissä: luvut syötetään aina neutraaleina ja tilityyppi määrittää, esitetäänkö luku + vai - lukuna näkymissä.

Taloussuunnittelun ohjelmiston käyttöönotto vaiheessa tilikartta voidaan myös viedä ohjelmaan Excel-tiedostolla.

Tilien välille voidaan luoda myös kaavoja esim. sosiaalikulujen laskentaa varten. Kaavat voidaan luoda tilikohtaisesti joko koko organisaatiota koskevaksi tai vain tietylle osa-alueelle.

Yleiset kaavat muodostetaan paneeliasettelu 1:ssä ja kustannuspaikkakohtaiset kaavat määritellään paneeliasettelu 2:ssa

Tilikartan asetuksissa voidaan määrittää myös taloussuunnitteluvuosien ja raamin tarkkuustason määrittäminen.


Sisältö

1. Valintanauha

2. TilikarttapuuNäkymä tilikartan muokkaamiseksi.Valintanauha

 • Tallenna – Tallentaa muutokset tietokantaan.
 • Mitään muutoksia ei lähetetä palvelimelle ennen kuin Tallenna-nappia on painettu.
 • Kuvake on passiivinen, jos mitään muutoksia ei ole tehty.
 • Näppäinoikotie: CTRL+S
 • Poista – Poistaa yhden tai useamman tilin, jotka ovat valittuna.
 • Kuvake on aktiivinen, jos valittuna jokin muu tilipuun osa kuin juurikansio.
 • Näppäinoikotie: DELETE
 • Uusi kansio – Luo uuden kansion tilipuuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kuvake on passiivinen, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Näppäinoikotie: CTRL+F
 • Uusi tili – Luo uuden tilin tilipuuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kulutili: Tili, jolle kirjataan kuluja
 • Tuottotili: Tili, jolle kirjataan tuottoja
 • Välisumma: Tämä on laskennallinen rivi, joka laskee tilien summia yhteen ylhäältä alaspäin välisummariville asti
 • Tuloslaskelma: Tilikartan juurikansio
 • Kuvake on passiivisena, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Näppäinoikotie: CTRL + N


 • Paneelit – Käyttöliittymän paneelien asettelu vaihtoehtoisilla tavoilla.
 • Paneeliasettelu 1 – Oletusasettelu, käyttöliittymässä on näkyvissä työkalurivin lisäksi vain tilikarttapuu.
 • Paneeliasettelu 2 – Tilikartan rinnalla näkyy organisaatiorakenne kaavojen tarkempaa määrittelyä varten.
 • Paneeliasettelu 3 – Tilikartan rinnalla on organisaatiorakenne tilien käyttäytymisen tarkempaa määrittelyä varten.
 • Paneeliasettelu 4 – Rinnakaistilikartan muokkaamista varten.
 • Paneeliasettelu 5 – Investointien tiliryhmien määrittely.