Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Hallinta-välilehti (vain pääkäyttäjillä) > Tilikartta > Tilikarttapuun sisältö

Tilikarttapuun sisältö

Tulosta
 • Nimi – Tilin nimi. Pakollinen tieto.
 • Tilinumero – Valinnainen tieto, joka voi koostua numeroista ja kirjaimista.
 • Jos tilille annetaan numero, täytyy numeron olla yksilöllinen.
 • Tietojen tuonti ohjelmaan tuontitiedostoilla toisista ohjelmista vaatii onnistuakseen, että tilinumerot tuontitiedostoissa vastaavat tämän tilikartan numeroita. Kannattaa siksi käyttää samoja tilinumeroita kuin muissakin ohjelmissa!
 • Tilityyppi – Määritellään, onko kyseessä tuottotili, kulutili, välisumma tai tuloslaskelma (tilikartan juuritaso). Pakollinen tieto.
 • Taloussuunnitelmavuosien laskentatapa – Määritellään taso, jolle taloussuunnitelmavuosien lukuja tallennetaan. Syöttötasolle valitaan "käytä syötettyjä arvoja"
 • Käyttäytyminen – Valinnainen tieto. Asetus on tarpeellinen tuotebudjetoinnissa, missä se ohjaa tuotetositerivien laskentatapaa.
 • Lisätieto – Valinnainen vapaamuotoinen kommenttisarake. Tilien kommentit voidaan esittää esimerkiksi talousarviossa ja toteumavertailussa.
 • Kaava – Kaava on valinnainen tieto, joka voidaan syöttää suoraan taulukon kenttään tai avata muokattavaksi kaavaeditoriin.
 • Kaava on budjettikohtainen tilin ominaisuus!
 • Tilille merkittävä kaava on voimassa vain siinä budjetissa, joka muokkaushetkellä on auki (ks. käyttöliittymän oikea alakulma).
 • Avoinna olevan budjetin koodi näkyy Kaava-sarakkeen nimen perässä sulkumerkkien sisällä.
 • Muiden budjettien kaavat saa vertailua varten näkyviin tilipuun sarakevalitsimesta (klikkaa otsikkoriviä hiiren oikealla).
 • Toiminta raportilla – Tulosteissa voidaan valita raportille tulot-menot-netto -yhteenveto. Tässä kohdassa valitaan mitkä tilit sisältyvät tähän laskelmaan.
 • Tilityyppi raportilla – Tämä liittyy myös yllä olevaan tulot-menot-netto -yhteenvetoon. Täällä voidaan merkitä, lasketaanko tili tulot vai menot -kohtaan yhteenvedossa. Eli jos halutaan tilin käyttäytyvän eri tavalla laskelmassa kuin tili normaali tilityyppi ohjaisi.
 • Raamin laskentatapa – Määritellään taso, jolle raamiluvut tallennetaan. Syöttötasolle valitaan "käytä syötettyjä arvoja"


Tilikartan valikko

Tilejä tai kansioita hiiren oikealla napilla klikatessa aukeaa kontekstivalikko, jossa on esillä valittuna olevaa tiliä (yhtä tai useampia) koskevia komentoja.


Sarakkeet
 • Lisää tili – Luo uuden tilin tilipuuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kuvake on passiivinen, jos valittuna ei ole kansio.
 • Näppäinoikotie: CTRL+N
 • Lisää kansio – Luo uuden kansion tilipuuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kuvake on passiivinen, jos valittuna ei ole kansio.
 • Näppäinoikotie: CTRL+F
 • Lisää välisumma – Lisää valittuun kohtaan uuden välisummarivin.
 • Poista – Poistaa yhden tai useamman tilin, jotka ovat valittuna. Sovellus ei poista tiliä, jolle on kirjauksia.
 • Kuvake on aktiivinen, jos valittuna jokin muu tilipuun osa kuin juurikansio.
 • Näppäinoikotie: DELETE
 • Siirrä ylöspäin/siirrä alaspäin – Siirtää valittua tiliä/mappia tilipuussa ylös- tai alaspäin.
 • Näppäinoikotie: Alt + Up / Alt + Down
 • Kopioi rinnakkaistilikarttaan – Tätä toimintoa käytetään Paneelit - Asettelu 4
 • Kopioi tilityyppi alasolmuille/ kopio käyttäytyminen alasolmulle / kopio paperiraportointi (toiminta raportilla) alasolmulle – Kopioi mm. valittuna olevan kansion tilityypin kaikille kansion alapuolisille tileille ja kansioille.
 • Komento on passiivinen, jos valittuna ei ole kansio.
 • Muokkaa kaavaa – Avaa kaavan muokattavaksi kaavaeditoriin. Komento on passiivinen, jos valittuna oleva rivi ei ole tili tai klikattu solu ei ole Kaava-sarakkeessa.
 • Kopioi leikepöydälle – Kopioi tilikartan "mustamaalaamalla" valitut rivit leikepöydälle. Rivit voi tämän jälkeen liittää esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan (esim. Microsoft Excel).
 • Useiden tilikartan rivien valitseminen tapahtuu CTRL- tai SHIFT-nappia pohjassa pitämällä.
 • CTRL+A maalaa koko tilikartan.
 • Ominaisuudet – Avaa tilin ominaisuusikkunan. Ikkunassa näkyvät klikatun tilin tarkemmat tiedot (esim. kaikki tilille luodut tositerivit).


HUOM! Tilikarttapuussa voidaan myös raahata hiirellä tilejä sekä mappeja eri järjestykseen.