Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Päävalikko ja asetukset > Asetukset > Tietokantakohtaiset asetukset > Kaavasarakkeet

Kaavasarakkeet

Tulosta


Kaavasarakkeet asetuksissa voidaan muodostaa omia laskennallisia sarakkeita. Omia kaavasarakkeita voi käyttää myös Tulosteet - moduulissa.

Itse luodut kaavasarakkeet löytyvät talousarvionäkymän ja toteumavertailun sarakeotsikkopalkista sarakevalitsimesta hiiren oikean takaa.

Kaikkia kaavasarakkeita voidaan ottaa näkyviin myös toteumavertailussa graafisiin kaavioihin, kun käytössä on paneeliasettelu 2.
Kaavasarakkeen perustiedot
 • Nimi –  Sarakkeen vapaamuotoinen nimi. Koska nimi tulee näkymään sarakkeen otsikkona, lyhyehkö ja yksilöllinen nimi on käytännöllisin. 
 • Kaava –  Laskukaava, jonka perusteella kaavasarakkeen sisältö muodostetaan.
 • Yksikkö –  Sarakkeessa esitettävien lukujen yksikkö. 

Kaikki nämä tiedot ovat pakollisia.


Kaavasarakkeen lisääminen


 • Uusi kaavasarake luodaan syöttämällä sen tiedot taulukon alimmalle malliriville. • Kaava voidaan syöttää kaavakenttään käsin tai kaavaeditorin avulla. Kaavaeditori avautuu hiiren kakkospainikkeen valinnalla "Muokkaa kaavaa".


Huom! "Muokkaa kaavaa" komento ei näy, jos klikattu taulukon solu on editointitilassa (ts. kursori vilkkuu solun sisällä). Kaavasarake tulee myös olla nimetty, ennen kuin sille voidaan luoda kaava editorin kautta. 


Kaavojen käyttö

 • Kaavat ovat matemaattisia lauseita, joiden on siten noudatettava normaaleja matemaattisten kaavojen syntaksia.
 • Kaavoissa voi käyttää lukuja, sulkuja, muuttujia ja tavallisia operaattorimerkkejä (+, -, *, /).
 • Pelkkä yksittäinen muuttujan nimi on jo toimiva kaava. Kaavoilla voi yhdistää mitä tahansa ohjelmasta löytyviä tietoja.


Kaavaviittaukset

 • Budjettiluvut
 • Budjetti

BUDGET – Viittaa minkä tahansa ohjelmaan tallennetun budjetin talousarvioon. 

 • Muutosbudjetti
SUPPLEMENTARY_BUDGET – Viittaa budjettimuutoksiin.

 • Raami 
FRAME – Viittaa minkä tahansa budjetin raamiin.

 • Taloussuunnitelmavuodet 

ANNUAL_FORECAST – Viittaa minkä tahansa ohjelmaan tallennetun budjetin taloussuunnitelmavuoteen. Budjetin koodin perään lisätään lukunumero, joka viittaa siihen monesko taloussuunnitelmavuosi on kyseessä.
Esim. 2019 budjetissa "2019,1" tarkoittaa taloussuunnitelmavuotta 2020.

Koska esimerkiksi kunnissa tehdään yhdelle vuodelle useita budjetteja, on hyvä, jos taloussuunnitteluvuosien laskukaavat seuraavat mukana. Tätä varten on tehty toiminnallisuus, jolla kaavassa voidaan viitata avoinna olevaan budjettiin, jolloin kaavaa ei tarvitse päivittää, kun uusi budjettiversio tehdään.

Tällöin taloussuunnitteluvuoden kaava ensimmäiselle suunnitteluvuodelle olisi esimerkiksi: ANNUAL_FORECAST (ACTIVE,1), jossa numero 1, viittaa siihen, että monesko suunnitteluvuosi on kyseessä.


 • Toteuma - ja ennusteluvut
 • Toteuma 

REALISATION – Viittaa minkä tahansa ohjelmaan tallennetun budjetin toteumaan. 

 • Ennuste (oletus)
PREDICTION – Laskee alkuvuoden toteuman ja lisää siihen budjettiluvut niiltä kuukausilta, joille ei ole tuotu toteumaa. 
 • Ennuste 2
PREDICTION2 – Laskee alkuvuoden toteuman suhdetta kuluvaan budjettiin ja olettaa loppuvuoden jatkuvan samassa suhteessa.
 • Ennuste 3
PREDICTION3 – Laskee alkuvuoden toteuman suhdetta edellisen vuoden saman aikajakson toteumaan ja olettaa loppuvuoden jatkuvan samassa suhteessa. 


Muut kaavaviittaukset

 • Kuukaudet – Kaavalla voidaan viitata vain tiettyihin kuukausiin merkitsemällä kuukauden järjestysnumeron kaavan perään pilkulla erotettuna.

Esim. tammi-maaliskuun eurot = ",1-3"

 • Tositelajit – Viittaa johonkin ohjelmassa olevaan tositelajiin. Muuttujan kaava koostuu etumerkistä "&" ja tositelajin koodista yhteen kirjoitettuna.