Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Päävalikko ja asetukset > Asetukset > Tietokantakohtaiset asetukset > Tositelajit

Tositelajit

Tulosta

Tositelajeilla ryhmitellään budjetointiohjelman tositteita.


Tositelajeja voidaan luoda lisää omien budjetointitarpeiden perusteella. Tämä tapahtuu kirjoittamalla tyhjälle riville tositelajille Nimi ja Koodi niille varattuihin kenttiin. Tositelajin Koodin ja Nimen tulee olla yksilöllinen. Uusi tositelaji tallennetaan OK-painikkeesta, jolloin asetussivu sulkeutuu. Luotuja tositelajeja ei voida poistaa.

Itse luoduille tositelajeille voidaan tuoda esimerkiksi aikaisempien vuosien talousarvioita ja toteutumia. Kiinnittämällä tositelaji vapaaseen sarakkeeseen, saadaan luotua haluttuja vertailutietosarakkeita.