Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntitilaukset > Varastotapahtumat

Varastotapahtumat

Tulosta

Varastosta lisätyt tilausrivit aiheuttavat varastotapahtumia tilausrivin varastopaikalle. Varastotapahtumia aiheutuu kahdessa vaiheessa, 1. kun rivi lisätään tilaukselle ja 2. kun tilausrivi toimitetaan. Ilman varastotunnusta oleville aineettomille tilausriveille sekä varastonimikkeille, jotka on merkitty Aineettomiksi hyödykkeiksi, ei tule varastotapahtumia.

Tilaus

Varastotapahtumat tilaustyypeittäin:

 • Myyntitilaus, Sisäinen ja Siirtotilaus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Positiivinen Varaus -kirjaus tilausrivin määrällä.
  • Saldomuutos: Menossa -saldoon lisätään tilausrivin määrä.
 • Tarjous: Ei aiheuta varastotapahtumia eikä saldomuutoksia.
 • Siirtotilaus: Tilausrivin varastopaikalle tehtävien tapahtumien lisäksi Siirtotilaus aiheuttaa muutoksia myös kohdevarastopaikalle.
  • Varastotapahtuma: Positiivinen Tulossa -kirjaus tilausrivin määrällä.
  • SaldomuutosTulossa -saldoon lisätään tilausrivin määrä.
 • Vuokraus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Positiivinen Vuokraus -kirjaus tilausrivin määrällä.
  • Saldomuutos: Menossa -saldoon lisätään tilausrivin määrä.

Toimitus

Varastotapahtumat tilaustyypeittäin:

 • Myyntitilaus, Sisäinen ja Siirtotilaus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Negatiivinen Varaus -kirjaus ja positiivinen Lähetys -kirjaus toimitetulla määrällä.
  • Saldomuutos: Menossa -saldosta ja Varastossa -saldosta vähennetään toimitettu määrä.
 • Tarjous: Ei aiheuta varastotapahtumia eikä saldomuutoksia.
 • Siirtotilaus: Tilausrivin varastopaikalle tehtävien tapahtumien lisäksi Siirtotilaus aiheuttaa myös seuraavat muutokset kohdevarastopaikalle:
  • Varastotapahtuma: Negatiivinen Tulossa -kirjaus ja positiivinen Vastaanotto -kirjaus toimitetulla määrällä.
  • Saldomuutos: Tulossa -saldosta vähennetään toimitettu määrä ja Varastossa -saldoon lisätään toimitettu määrä.
 • Vuokraus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Negatiivinen Vuokraus -kirjaus ja positiivinen Palautus -kirjaus toimitetulla määrällä.
  • Saldomuutos: Menossa -saldosta vähennetään toimitettu määrä.

Projektikohdistukset

Tilausrivin projektikohdistukset aiheuttavat muutoksia varastotapahtumien kohdistuksiin riippuen siitä, onko tilausrivin varastopaikka tavallinen vai projektivarastopaikka.

Jos tilausrivin varastopaikka on projektivarasto, käytetään Varaus -tapahtumissa tilausrivin projektikohdistuksia. Muussa tapauksessa projektikohdistukset ohitetaan ja kustannuspaikassa ja tunnisteessa käytetään varastopaikan takana asetettuja oletusarvoja. Siirtotilauksen kohdevarastolle syntyvät Siirtotilaus - Tulossa -tapahtumat toimivat käänteisesti lähdevaraston tapahtumien kohdistusten suhteen.

Lähdevaraston Toimitus -tapahtumissa projektikohdistukset ohitetaan jos kohdevarastopaikka on projektivarasto. Muutoin käytetään tilausrivin kohdistuksia. Vastaavasti kohdevaraston Vastaanotto -tapahtumien kohdistuksina käytetään tilausrivin kohdistuksia, jos varastopaikka on projektivarasto, muutoin projektikohdistukset ohitetaan.

Myyntitilaukset Toiminnanohjaus Varastotapahtumat