Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntitilaukset

Myyntitilaukset

Tulosta
Myyntitilauksen perustiedot ja tilausrivit. Klikkaa suuremmaksi.

Myyntitilaus moduulia käytetään mm. varastonimikkeiden varauksiin ja lähetyksiin asiakkaille sekä tarjouksiin ja varastopaikkojen välisiin varastosiirtoihin.

Työkalupalkit jakautuvat pääosin siten, että sivun yläosan toiminnot koskevat koko tilausta ja alaosassa, rivien yläpuolella olevat toiminnot liittyvät tilausrivehin. Onko tietty työkalupalkin toiminto käytettävissä, riippuu tilauksen tilasta, jotka on selitetty tarkemmin asetuksissa.

Olennaisten kenttien selityksiä:

 • Laskutustiedot: Tilauksen laskutusosoite ja samalla myös toimitusosoite, mikäli sitä ei ole Toimitusosoitteessa erikseen annettu. Osoite kenttää voi vapaasti muokata ja se tulostuu sellaisenaan tilaus- ja lähete raporteille.
 • Toimitustiedot: Tarpeellinen jos toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite. Osoite kenttää voi vapaasti muokata ja se tulostuu sellaisenaan tilaus- ja lähete raporteille.
 • Viitteenne: Asiakkaan antama viite tilaukselle. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä,
 • Vitteemme: Toimittajan antama viite tilaukselle.
 • Todellinen toimituspäivä: Päivittyy automaattisesti viimeisen toimituksen yhteydessä kun tilauksen tila muuttuu Toimitetuksi.
 • Maksuehto: Pakollinen tieto, joka tarvitaan tilauksen laskutuksessa. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä.
 • Kuljettaja: Tilauksen toimituksessa käytettävä logistinen toimija. Ei käytännön merkitystä, vain lisätietona.
 • Kohdevarasto: Pakollinen kenttä tehtäessä siirtotilausta varastopaikkojen välillä. Lähdevarastona toimii tilausriveille merkitty varastopaikka. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä.
 • Valuutta: Tarpeellinen vain jos myyntivaluutta on eri kuin yrityksen kirjanpidon valuutta. Suorittaa valuutta muunnokset ja vaihtaa tilauksen muotoiluissa käytettävän kulttuurin mikäli asetettu.
 • Arvo: Tilauksen arvojen yhteenveto. Lasketaan tilausrivien arvoista. Tilausrivien muokkauksen jälkeen päivittyy vasta sivun uudelleen latauksen yhteydessä.
 • Lisätiedot: Julkinen lisätieto tulostuu tilauksille, sisäinen näkyy vain ohjelman sisäisesti. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä.

Tilausrivit

Varastonimikkeellisen myyntitilausrivin muokkaaminen. Klikkaa suuremmaksi.

Tilauksen arvo koostuu tilausriveistä. Rivit voivat olla käsin syötettyjä aineettomia rivejä tai varastoon linkittyviä. Kaikkia rivejä voi toimittaa riippumatta siitä onko kyseessä aineeton rivi vai aineeton tai aineellinen varastonimike. Rivin muokkaaminen on käsitelty tarkemmin kohdassa Yleistä -> Tilausrivien muokkaaminen.

Mikäli Siirtotilausta yritetään tehdä sellaiselle varastonimikkeelle, jolla ei ole Kohdevarastoksi määrättyä varastopaikkaa, luo ohjelma puuttuvan varastopaikan automaattisesti nimikkeelle kun se lisätään tilaukselle. Siirtotilausriviä, jossa kohdevarasto ei ole projektivarasto, ei voi kohdistaa projektille tai työnumerolle. 
Myyntitilaukset Toiminnanohjaus