Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntitilaukset > Muut toiminnot

Muut toiminnot

Tulosta

Tähän on koottuna muita myyntitilauksiin liittyviä toimintoja.

Tarjoukset

Myyntitilauksia voi luoda myös Tarjous -tyyppisinä. Tarjouksia ei toimiteta, eikä niistä myöskään muodostu varastotapahtumia tai saldomuutoksia. Tarjoukset voidaan merkitä Lähetetyiksi, Hylätyiksi ja Hyväksytyiksi. Kun tarjous merkitään Hyväksytyksi, ohjelma luo niistä automaattisesti uuden myyntitilauksen.

Intrastat

Tullin Intrastat -ilmoituksiin käytettävän siirtotiedoston voi luoda Intrastat -napista. Ilmoitus luodaan kuukausitasolla ja oletuksena ehdotetaan edellisen kuukauden päivämäärä rajausta. Ilmoitukselle on täytettävä Y-tunnus, Aikajakso, ja Henkilö -kentät. Aikajakso pitää olla muodossa vvvvkk, jossa vvvv on vuosiluku ja kk on kuukausi. Tämä pitää päivittää käsin jos aikarajausta muuttaa.

Intrastat Laskutus Myyntitilaukset Tarjoukset Toiminnanohjaus