Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntitilaukset > Muut toiminnot

Muut toiminnot

Tulosta

Tähän on koottuna muita myyntitilauksiin liittyviä toimintoja.

Laskutus

Myyntitilausten laskutus voidaan hoitaa kolmella eri tavalla: jokaisen eri toimituksen yhteydessä, kun tilaus on kokonaisuudessaan toimitettu tai kootusti useista tilauksista.

Jos toimitusten yhteydessä ei luoda laskuja voidaan tilaus siirtää myyntireskontraan tilauksen työkalupalkin Luo lasku -napista. Luodun laskun päivämääräksi tulee tilauksen Todellinen toimituspäivä.

Koontilaskujen luonti tapahtuu listausnäkymästä. Listauksesta valitaan halutut Toimitettu -tilassa olevat tilaukset ja sen jälkeen valitaan työkalupalkista Koontilasku -toiminto. Toiminto ryhmittelee valitut tilaukset laskutusasiakkaittain ja summaa jokaisen asiakkaan tilauksista yhden myyntilaskun.

Vain Toimitettu -tilassa olevat tilaukset käsitellään, joten vaikka valittuna olisi virheellisesti ollutkin jossain muussa tilassa olleita tilauksia, ne ohitetaan.

Tarjoukset

Myyntitilauksia voi luoda myös Tarjous -tyyppisinä. Tarjouksia ei toimiteta, eikä niistä myöskään muodostu varastotapahtumia tai saldomuutoksia. Tarjoukset voidaan merkitä Lähetetyiksi, Hylätyiksi ja Hyväksytyiksi. Kun tarjous merkitään Hyväksytyksi, ohjelma luo niistä automaattisesti uuden myyntitilauksen.

Intrastat

Tullin Intrastat -ilmoituksiin käytettävän siirtotiedoston voi luoda Intrastat -napista. Ilmoitus luodaan kuukausitasolla ja oletuksena ehdotetaan edellisen kuukauden päivämäärä rajausta. Ilmoitukselle on täytettävä Y-tunnus, Aikajakso, ja Henkilö -kentät. Aikajakso pitää olla muodossa vvvvkk, jossa vvvv on vuosiluku ja kk on kuukausi. Tämä pitää päivittää käsin jos aikarajausta muuttaa.

Intrastat Laskutus Myyntitilaukset Tarjoukset Toiminnanohjaus