Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Palkanlaskenta > Palkkakaudet

Palkkakaudet

Tulosta

Perustoiminnot

Palkkakaudet –näkymästä luodaan uusia tai käsitellään vanhoja.

Palkkakaudet. Klikkaa suuremmaksi.

Rivin Avaa –painikkeesta palkkakausi avautuu. Kausi on muokattavissa siitä näkymästä. Rivin nuolinäppäimestä siirrytään kauden yleisnäkymään, josta palkkakautta käsitellään.

Palkkakausi. Klikkaa suuremmaksi.
Palkkakauden asetukset:
 • Tunniste
  • Id: Kauden tunniste. Ei muokattavissa.
  • Numero: Vapaa numeerinen tunnistetieto.
  • Alku: Kauden alkamispäivä
  • Loppu: Kauden loppumispäivä
  • Maksupäivä: Kauden palkanmaksupäivä
  • Teksti: Vapaa teksti
 • Lisätiedot
  • Työpäivät: Työpäivien määrä kaudella
  • Veropäivät: Veropäivien määrä kaudella. Vaikuttaa palkkalaskelman verolaskentaan.
  • KTA päivä: Keskituntiansion laskennassa käytettävä päivämäärä.
  • Ryhmät:
  • Tila: Palkkakauden tila
   • Luotu: Tyhjä luotu palkkakausi.
   • Työnalla: Kausi, jossa on laskelmia.
   • Valmis: Kausi valmiina maksua varten.
   • Maksettu: Maksettu kausi. Vain palkkarivien kustannuspaikkoja sekä muita kohdistuksia voi muuttaa.
   • Lukittu: Kauden ollessa lukittu, ainoastaan lukituksen peruutus on mahdollista.
 • Sivukuluprosentit
  • Prosentti -asetukset tulevat kaudelle automaattisesti, jos niitä ei tallennuksessa syötetä. Sivukulut tuotetaan kirjanpitoon, kun palkkakaudesta tuotetaan kirjanpidon tosite.
  • Työttömyysvakuutusprosentti, Sosiaaliturvaprosentti, Tapaturmavakuutusprosentti, Ryhmävakuutusprosentti, Eläkeprosentti, Valinnainen.


Näkymästä voidaan asettaa erikseen kausikohtaiset prosentit palkan sivukuluja varten, jotka muutoin tulevat asetusten kautta automaattisesti palkkakauden luonnissa. 

Palkkakauden tilat

Palkkakauden tiloille on toteutettu seuraavanlainen logiikka:

 • Kun kaudelle lisätään laskelma, se siirtyy "Luotu" -tilasta "Työnalla" -tilaan.
 • Kun kauden kaikki laskelmat ovat valmiina, se siirtyy "Työnalla" -tilasta "Valmis" -tilaan.
 • Kun kauden kaikki laskelmat ovat maksuerässä, se siirtyy "Valmis" -tilasta "Maksettu" -tilaan.

Käyttäjä voi lukita kauden, kun kausi on "Maksettu" -tilassa. Lukitussa tilassa olevalle kaudelle ei voi tehdä muutoksia. Lukitun kauden voi avata, jolloin kauden tilaksi tulee "Maksettu". "Maksettu" -tilassa olevalle kaudelle voi ainoastaan tehdä muutoksia palkkarivien kohdistuksiin.