Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Palkanlaskenta > Palkkalaskelma

Palkkalaskelma

Tulosta
Palkkalaskelma ja palkkarivit perusnäkymässä. Klikkaa suuremmaksi.

Palkkalaskelmalle kerätään palkkarivejä henkilön palkanmaksua varten. Palkkarivejä voidaan tuoda kopiona aikaisemmalta palkkakaudelta, tuoda työaikojen puolelta ja luoda käsin. Verolaskennassa lasketaan henkilön tulojen ja asetusten mukaan:

  • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Eläkemaksu
  • Jäsenliiton maksu
  • Ennakonpidätys

Palkkalaskelmalla kaikki tiedot ovat muokattavissa ennen maksettua tilaa. Maksetussa tilassa olevan laskelman ainoastaan rivien kohdistuksia voi muokata. Palkkakauden ollessa lukitussa tilassa ei laskelmia voi muokata.

Palkkalaskelman tila on automatisoitu seuraavalla tavalla:

  • Luotu -> Työnalla, kun laskelmalle luodaan rivi.
  • Työnalla -> Valmis, kun verolaskenta on toteutettu. Palautus verolaskennan peruutuksessa.
  • Valmis ->Maksettu, kun laskelma on viety maksuun. Palautus maksuerän peruutuksessa.
  • Maksettu -> Lukittu, kun palkkakausi on lukittu. Palautus käyttäjän toimesta.

Palkkarivien kustannuspaikkajako

Palkkarivit voidan kohdistaa eri kustannuspaikoille, mutta tulostettavaa palkkalaskelmaa varten rivit summataan. Jos työajoista tuodulla palkkarivillä ei ole kustannuspaikkaa, asetetaan siihen henkilön asetuksissa oleva kustannuspaikkajako. Työaikojen tuonnissa on myös vaihtoehto ryhmittelylle, mikäli sama ryhmittely halutaan säilyttää myös palkkalaskelmalla.