Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmät

Tulosta


Käyttäjähallinnassa käyttäjät on jaoteltu käyttäjäryhmiin. Käyttäjäryhmät voidaan sitoa asiakkaisiin ja asiakasryhmiin.


Sovelluksen käyttöoikeudet ovat käyttäjäryhmäkohtaisia, eli jos halutaan käyttää käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia, tulee käyttäjäryhmät luoda käyttäjittäin.


Uuden käyttäjäryhmän luominen tapahtuu Toiminnot – pudotusvalikon Uusi käyttäjäryhmä – painikkeesta.

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus