Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Valintanauha

Valintanauha

TulostaMuokkaa

 • Tallenna – Tallentaa muutokset tietokantaan.
 • Mitään muutoksia ei lähetetä palvelimelle ennen kuin Tallenna-kuvaketta on painettu.
 • Kuvake on passiivinen (harmaa), jos tallentamattomia muutoksia ei ole tehty.
 • Näppäinoikotie: CTRL+S
 • Tulosta – Avaa tulostuksen esikatselun.
 • Tulostus tarkoittaa tilikartan sisällön tulostamista sellaisena kuin se parhaillaan on näkyvissä.
 • Päivitä – Päivittää näkymän. 
 • Sisältö – Ohjelman kirjausrivien tarkastelu kirjauksen tyypin mukaisesti:
 • Talousarvio – Näyttää talousarvioon tehdyt tositteet ja voi luoda uusia talousarviotositteita
 • Raami – Näyttää tehdyt raamit ja voi luoda uusia raamitositteita ja poistaa niitä
 • Toteuma – Näyttää toteuman tositteet
 • Tositelajilla:
 • Talousarviomuutos
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuoden talousarvio)
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuosi samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuosi samassa suhteessa edelliseen vuoteen kuin alkuvuosi)


Suodatus

 • Aika – Kirjausten suodattaminen aikaa rajaamalla.
 • Aikarajaus on hyödyllinen vain, jos budjetointia tehdään kuukausitasolla.
 • Mukauta – Kirjausten suodattaminen kirjausluokkien mukaisesti.
 • Suodatustoiminto noudattaa relaatioeditorilla luotuja ketjutussääntöjä, jos relaatioeditori on otettu käyttöön budjettikohtaisissa asetuksissa. Tämä käyttöliittymän osa koostuu välilehdistä Kirjausluokat ja Kohdistamattomat (välilehtien nimet vasemmalla laidalla). 
 • Kirjausluokat-välilehdellä on puurakenne, josta tehdään suodatusvalinta puun oksia ruksimalla. Puun sisältö riippuu valittuna olevasta kustannuspaikasta ja tälle kustannuspaikalle relaatioeditorilla kiinnitetyistä suodatuselementeistä. Puurakenteen alapuolella näkyy suodatuselementtien suodatustyökalu, jonka avulla puun sisältöä voi rajata suodatuselementtien nimen ja koodin perusteella.
 • Kohdistamattomat-välilehdellä näkyvät ruksittavina kaikki käyttöön otetut kirjausluokat. Rajauksella suodatetaan näkyviin ne tositerivit, joita ei ole kohdistettu ruksitulle kirjausluokalle.
 • Väärinkohdistetut-välilehdellä näkyvät ruksittavina kaikki käyttöön otetut kirjausluokat. Rajauksella suodatetaan näkyviin ne tositerivit, jotka on kohdistettu ohi kustannuspaikalle relaatioeditorissa kiinnitettyjen kohteiden.
 • OK-napin painaminen suorittaa suodatuksen.
 • Peruuta tai suodatustyökalun ulkopuolelle klikkaaminen jättää suodatuksen tekemättä.
 • Poista rajaukset – Päivittää kaikki kirjaukset näkyviin, jos jokin suodatus on parhaillaan päällä.

Kuvake on passiivinen, jos mitään suodatuksia ei ole tehtynä.


Omat asetukset

 • Näytä – Asetuksia, jotka näyttävät tai piilottavat käyttöliittymästä elementtejä. Asetukset ovat henkilökohtaisia, eivätkä vaikuta muihin käyttäjiin. 
 • Tilien kommentit – Tilikartan hallintanäkymässä tileille voidaan antaa kommenttiteksti. Tämä asetus näyttää/piilottaa kommentit tällä sivulla. Kommenttitekstit näkyvät tilin nimen alla, jos tilillä on kommentti.
 • Kustannuspaikkojen kommentit – Kustannuspaikkojen hallintanäkymässä kustannuspaikoille voidaan antaa kommenttiteksti. Tämä asetus näyttää/piilottaa kommentit tällä sivulla. Kommenttitekstit näkyvät kustannuspaikan nimen alla, jos kustannuspaikalla on kommentti.
 • Sarakkeet – Tänne on ohjelmanvalmistajan toimesta tehty valmiiksi sarakkeita, joita sovelluksessa käytetään usein ja useilla asiakkailla.
 • Kuukausisarakkeet – Tämä asetus näyttää/piilottaa tositetaulukossa kuukausisarakkeet.

Kuukausisarakkeita tarvitaan, jos budjetointia halutaan tehdä kuukausien tarkkuudella.

 • Hakutyökalut – Tämä asetus mahdollistaa hakemisen tilikartassa
 • Näytä vain tilit, joilla lukuarvoja – Näyttää tilikartassa vain ne tilit, joilla euroja.
 • Esitystapa – Toiminnon avulla voi valita lukujen esitystavan
 • Virtuaalikustannuspaikat – Tällä toiminolla käyttäjä voi tehdä omia virtuaalikustannuspaikkoja.
 • Täällä tehdyt virtuaalikustannuspaikat ovat vain kyseiselle käyttäjälle näkyvissä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Virtuaalikustannuspaikat
 • Väriasetukset – Toiminnon avulla voi vaihtaa värejä käyttöliittymässä.
 • Paneelien asettelu – Käyttöliittymän paneelien asettelu vaihtoehtoisilla tavoilla.
 • Asettelu 1 – Piilottaa näkyvistä tositetaulukon.
 • Asettelu 2 – Ohjelman oletusasettelu, jossa tilikartta ja tositetaulukko näkyvät päällekkäin.
 • Asettelu 3 – Näyttää tositetaulukon sivun alaosassa koko sivun levyisenä, mikä helpottaa tositetaulun kuukausisarakkeiden tarkastelua.
 • Asettelu 4 – Näyttää myös edellisen vuoden tositekirjaukset vertailua varten
 • Asettelu 5 – Näyttää sekä myyjän, että ostajan kirjaukset


Vyörytys