Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Tilikartta

Tilikartta

Tulosta


Tilikartassa näkyy summattuina kaikki budjettiin tehdyt kirjaukset tileittäin ja tiliryhmittäin. Käyttäjä voi omissa asetuksissa määritellä kuinka syvälle puurakenne oletuksena on avattuna, kun tilikartan esittävä sivu aukaistaan.Kaavasarakkeet

 • Oletuksena tilikartassa on näkyvissä "Talousarvio"-sarakkeessa vain nykyisen budjetin talousarvion luvut. 
 • Kaavasarakkeet on ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi itse määritellä sarakkeita, jotka voidaan esittää mm. tässä talousarvionäkymässä.
 • Kaavasarakkeet ja niiden sisältö määritellään lisäasetuksissa (Asetukset | Lisäasetukset | Kaavasarakkeet). Lisäksi näytä -painikkeen alta voi ottaa esille sovelluksessa valmiina olevia kaavasarakkeita.
 • Pääkäyttäjän määrittelemät kaavasarakkeet saa näkyviin Sarakevalitsimesta. Työkalu avataan kontekstivalikosta, jonka saa esiin klikkaamalla hiiren oikealla jotain tilipuun otsikoista. • Sarakkeet näkyvät Sarakevalitsimessa listattuna.
 • Halutun sarakkeen saa vietyä aikaisempien sarakkeiden väliin raahaamalla kyseinen sarake halutulle kohdalle aikaisempien sarakkeiden väliin tai lisäämällä sarake viimeiseksi tuplaklikkaamalla sarakkeen nimeä.


 • Jos sarakkeessa ei näy sisältöä, tarkista vapaan sarakkeen kaava virheiden varalta.
 • Kaava näkyy, kun hiiri viedään tilipuussa vapaan sarakkeen otsikon päälle.
 • Itse kaava on ylläpitäjän muokattavissa ohjelman lisäasetuksissa. (Asetukset | Lisäasetukset | Vapaat sarakkeet).
 • Jos lisätyn sarakkeen kaava viittaa sarakkeeseen, jota ei vielä ole näkyvissä, tulee viitattu sarake samalla kertaa automaattisesti lisätyksi.
 • Esille otetut vapaat sarakkeet jäävät halutessa muistiin siten, että seuraavalla kerralla talousarvion avatessa nykyiset vapaat sarakkeet ovat heti näkyvissä.
 • Ominaisuuden voi ottaa käyttöön ohjelman asetuksissa. 


Tilivalikko

Toiminnot tilivalikossa (hiiren oikea painike):


 • Prosenttimuutos – Avaa dialogin, johon voidaan syöttää lukujen korotus prosentteina.
 • Korotus koskee talousarvion lukuja valittuna olevan kustannuspaikan ja tilin mukaisesti.
 • Korotus tapahtuu siten kaikille tositekirjauksille, jotka on tehty valittuna olevalle kustannuspaikalle (tai kansion kaikille alapuolisille kustannuspaikoille) ja valittuna olevalle tilille (tai tiliryhmän alapuolisille tileille).
 • Korotus ei koske kaavoilla laskettuja tilejä.
 • OK-napin painamisen jälkeen korotus näkyy heti käyttöliittymässä, mutta tallentaminen tietokantaan tapahtuu vasta työkalurivin Tallenna-napin painamisen jälkeen.


 • Muokkaa summaa – Avaa dialogin, johon voidaan syöttää uusi summa klikatun tilikarttarivin talousarvioluvun tilalle.
 • OK-napin painamisen jälkeen muutos näkyy heti käyttöliittymässä, mutta tallentaminen tietokantaan tapahtuu vasta työkalurivin Tallenna-napin painamisen jälkeen.


 • Vie – Komennolla viedään rajattuna olevat tositerivit tiedostoon kustannuspaikoittain summattuina.
 • Toiminto kysyy ensin luotavan tiedoston nimen, minkä jälkeen tiedoston voi halutessaan avata heti ulkoiseen ohjelmaan (esim. Excel).


 • Kopioi leikepöydälle – Kopioi tilikartasta valitut (ts. maalatut) rivit leikepöydälle.
 • Leikepöydältä rivit voi liittää esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan.
 • Useita rivejä voi valita CTRL- tai SHIFT-nappia pohjassa pitäen hiirellä klikkaamalla.
 • Vinkki: Pidä SHIFT-nappia pohjassa klikatessasi komennon, niin rivien sisältö tulee leikepöydälle ilman otsikoita.


 • Ominaisuudet – Avaa tilin ominaisuusikkunan.
 • Ikkunassa näkyvät klikatun tilin tarkemmat tiedot (esim. kaikki tilille luodut tositerivit).


 • Lukitse tili (pääkäyttäjä) – Tällä toiminnolla voidaan lukita tili.
 • Lukitseminen koskee koko talousarviota.
 • Tilejä ei voi lukita esim. kustannuspaikoittain.
 • Lukitulle tilille ei voi enää tehdä tositteita tai muuttaa tositteiden summia.


 • Vapauta tilin lukitus (pääkäyttäjä) – Lukitut tilit voidaan vapauttaa tällä toiminnolla.