Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Budjetointi

Budjetointi

Tulosta


Budjetointi tapahtuu aina kustannuspaikka-tili tasolla. Budjetointia varten näkymässä tulee olla valittuna oikea paneeliasettelu:

  • Paneeliasettelu 1: Näyttää näkymässä organisaatiorakenteen sekä tilikartan, mutta ei tositetaulukkoa
  • Paneeliasettelu 2: Jakaa tilikarttaosion 2 osaan, ylhäällä näkee tilikartan ja alhaalla kirjaukset
  • Paneeliasettelu 3: Sama kuin asettelu 2, mutta kirjaukset näkyvät koko näytön leveydellä. Tämä on hyödyllinen asettelu esimerkiksi kuukausibudjetoinnissa
  • Paneeliasettelu 4: Näyttää myös edellisen vuoden tositekirjaukset vertailua vartenUuden kirjauksen luominen


1. Käytetään joko paneeliasettelua 2 tai 3.

2. Valitaan haluttu kustannuspaikka sekä tili, jonka jälkeen siirretään kursori alas kirjauskenttään ja klikkaamalla hiiren kakkospainiketta/oikeaa valitaan "Uusi kirjaus uudelle tositteelle". Vaihtoehtoisesti yläpalkin valikosta uusi kirjaus voidaan luoda "Uusi kirjaus"-painikkeella
3. Toiminto luo uuden kirjausrivin valitulle kustannuspaikalle ja tilille.  Budjetoitava summa syötetään sille varattuun kenttään:4. Enteriä painamalla, uusi kirjaus hyväksytään ja se on heti tarkasteltavissa taulukossa:  • Kirjauksien etumerkki määräytyy tilikarttaan määritetyn tilityypin kautta automaattisesti taulukkoon.
  • Näin ollen kaikki peruskirjaukset tuotto- ja kulutileille syötetään ohjelmaan aina neutraaleina ilman etumerkkejä.
  • Taulukko kääntää esimerkkikuvassa kulutilin etumerkin negatiiviseksi.


5. Lopuksi tallennetaan kirjaus.Budjetin tarkastelu kuukausitasolla


Kaikki ohjelmaan syötetyt luvut jakaantuvat automaattisesti kuukausille. Ohjelman asetuksissa voi määrittää, miten syötetyt luvut jaetaan kuukausille. Valinnoissa on vaihtoehtoina jakaa kaikki kirjaukset tasajaolla kuukausille tai jakaa kirjaukset vanhojen lukujen suhteessa.

Kuukausisarakkeet saa näkyville Näytä-valikon kautta valinnalla "näytä kuukausisarakkeet/kuukausisarakkeet". Valinta lisää tositetaulukkoon kuukausisarakkeet. Paneeliasetteluksi kannattaa vaihtaa kuukausiarvoja tarkastellessa "paneeliasettelu 3", jolloin tositetaulukko on tarkasteltavissa koko ruudun leveydellä.

Edellisessä kuvassa syötetty vuositason kirjaus on jakaantunut tasajaolla kuukausille:


Budjettilukuja voi jakaa kuukausille myös omilla jakosäännöillä tai esimerkiksi toteumalukujen suhteessa. Jakosäännöt löytyvät tositetaulukossa hiiren kakkospainikkeen kautta. Eri jakosäännöt on käsitelty tositetaulukon ohjeissa, lisäksi jakosäännön lisäämisestä, muokkaamisesta sekä poistamisesta voit lukea sivulta Jakosäännöt .


Muistilaput


Budjettikirjauksille voidaan luoda muistilappuja. Muistilaput luodaan aina joko vuosisummalle tai kuukausisummalle.


1. Muistilappu luodaan hiiren kakkospainikkeen kautta valinnalla "muokkaa muistilappua".
2. Muistilapulle lisätään haluttu sisältö ja painetaan OK.


3. Kirjaukselle tulee punainen merkintä huomioksi siitä, että kirjaukselle on tehty muistilappu:

  • Kun hiiren vie muistilapullisen kirjauksen päälle, tulee muistilapun teksti näkyviin huomautusikkunaan.


4. Tallenna tieto.