Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Kustannuspaikkarakenne

Kustannuspaikkarakenne

Tulosta


Kustannuspaikkarakenteen tarkoitus on auttaa suodattamaan tositerivejä talousarvionäkymässä.

Tositerivi -taulukossa näkyvät vain ne kirjausrivit, jotka on tehty kulloinkin rakenteesta valittuna olevalle organisaatiotasolle. 


Kustannuspaikkarakenne näkyy käyttäjälle siltä osin kuin käyttäjällä on rakenteeseen määritelty katselu- tai muokkausoikeuksia. Käyttäjä voi omissa asetuksissa määritellä kuinka syvälle puurakenne oletuksena on avattuna, kun sivu aukaistaan.


Kustannuspaikkojen valikko

Valikko aukeaa, kun mitä tahansa rakenteen kustannuspaikkaa klikataan hiiren oikealla napilla (ei kansioita!).


  • Tilanhallinta – Ensimmäinen komento vaihtaa kustannuspaikan tilaa nykyisessä budjetissa. Komennon nimi riippuu kustannuspaikan nykyisestä tilasta.
  • Jos nykyinen tila on avoin (ts. valkoinen lippusymboli), näkyy kuvan mukaisesti komento "Merkitse valmistuneeksi".
  • Jos klikatun kustannuspaikan tila olisi valmis (ts. vihreä lippusymboli), olisi käytössä komento "Palauta muokattavaksi".
  • Komento näkyy passiivisena, jos käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta kustannuspaikalle.
  • Lukitse kustannuspaikka (pääkäyttäjä) – Tämä toiminto lukitsee nimensä mukaisesti kustannuspaikan siten, että sillä olevia lukuja ei voi muuttaa.
  • Avaa kustannuspaikka (pääkäyttäjä) – Komennolla saa avattua kustannuspaikan lukituksen.
  • Vie – Komennolla viedään rajattuna olevat tositerivit tiedostoon tileittäin summattuina. Toiminto kysyy ensin luotavan tiedoston nimen, minkä jälkeen tiedoston voi halutessaan avata heti ulkoiseen ohjelmaan (esim. Excel).
  • Ominaisuudet – Komennolla nähdään kustannuspaikan muokkaushistoria ja voimassaolo. Toisella välilehdellä nähdään myös kustannuspaikan käyttöoikeudet.