Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta > Uusi yleinen tietotyyppi > Tunnistesarake

Tunnistesarake

Tulosta
  • Tunnistesarake – Näillä voidaan suodattaa ja ryhmitellä tietotyypissä olevaa dataa
  • Lisää rivi – lisää uuden arvosarake rivin
  • Otsikko – Arvosarakkeen otsikointi, joka vastaa tietosaraketta lähdedatassa esim. Excel-taulukon sarakkeen otsikko (henkilö, asiakkaan nimi, työvaihe jne.)
  • Käytössä – Asetus määrittää ovatko sarakkeet käytössä. Täppä sarakeessa kertoo, että sarake on käytössä.
  • Kuvaussarake käytössä – Asetuksella määritetään halutaanko kuvaussarake näkyviin
  • Tuontisykli – Asetuksellä määrietään millainen tuontisykli datalla on
  • Kuukausittainen – Tämä tuontisykli valitaan, mikäli datassa on vain yhden kuukauden dataa
  • Vaihteleva – Tämä tuontisykli valitaan, mikäli datassa tuodaan aina kaikki data kerrallaan uudestaan
  • Tallenna – tallentaa luodun uuden yleisen tietotyypin