Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta > Uusi yleinen tietotyyppi > Arvosarake

Arvosarake

Tulosta
  • Arvosarake – Nämä sisältävät tietotyypin arvot, kuten määrä tai eurotietoa
  • Lisää rivi – lisää uuden arvosarake rivin
  • Otsikko – Arvosarakkeen otsikointi, joka vastaa tietosaraketta lähdedatassa esim. Excel-taulukon sarakkeen otsikko (tunnit, euro, määrä, vuosi, kuukausi jne.)
  • Kuvaus – Tarvittasessa voi arvosarakkeelle lisätä kuvauksen
  • Kustannuspaikkakoodisarake käytössä – Asetuksella määritetään onko kustannuspaikkakoodisarake käytössä.

Huom! Mikäli datassa ei ole kustannuspaikkaa, kustannuspaikkakoodisarake otetaan pois päältä