Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta > Uusi yleinen tietotyyppi > Kuutiointi

Kuutiointi

Tulosta
  • Valitaan kuutioitava tietotyyppi
  • Valitaan kuutioitava tuontikerta
  • Valitaan "Kuutioi"  • Lopuksi valitaan OK

  • Kun kuutiointi on valmis, se ilmestyy kuutiointikertojen ylimmäksi

  • Kuution dataa voi tarkastella "Näytä kuution data" - painikkeen kautta