Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta > Uusi yleinen tietotyyppi > Datan tuonti

Datan tuonti

Tulosta
 • Valitaan haluttu tietotyyppi
 • Siirytään tuontityökaluun
 • Valitaan uusi tuontikerta
 • Aina kun tuodaan dataa, muodostuu uusi tuontikerta
 • Lisätään otsikko esim. tuotavan tiedon vuosi ja kuukausi YYYY-MM
 • Valitaan arvon tyyppi
 • Lisätään tuontidatan vuosi
 • Lisätään tuontidatan kuukausi (Huom! Vaikka asetetaan vuosi-kk niin pystyy datassa olla erilliset sarakkeet päivämääräks)
 • Valitaan "Tuo dataa"Tuontitiedoston valinta (vaihe 1/5)


 • Valitaan tuontitiedosto
 • Huom! Tarkista ennen tuontia, että tuotavissa sarakkeissa ei ole kaavoja ja jos on niin kopioi kaavojen tulokset esimerkiksi toiselle Excel-välilehdelle, koska kaavasarakkeet eivät tule oikein tuonnissa.Lasketataulukon valinta (vaihe 2/5) • Valitaan tuontitiedoston käytettävä laskentataulukkoTuonnin esikatselu (vaihe 3/5) • Esikatselussa tarkastetaan, että tuotava data on oikeaTietojen kohdistus (vaihe 4/5) • Sarakeet kohdistetaan siten, että tietorakenteen sarake vastaa tuontitiedoston saraketta
 • Huom! Tuontitiedostoon on hyvä nimetä sarakkeet vastaamaan tietorakenteeseen luotuja sarakkeita, jolloin tietojen kohdistaminen on helpompaa
 • Jos saraketietoa ei löydy tiedostosta valitse (jätä tämä arvo tyhjäksi)
 • Lopuksi valitaan seuraavaTietojen tuonti (vaihe 5/5) • Mikäli tuonti onnistuu, järjestelmä ilmoittaa onnistumisesta tai ilmoittaa jos tuonnissa tuli virheitäTuontikerran tarkastelu ennen kuutiointia
 • Näytä data – Tällä toiminnolla voidaan tarkistaa, että tuotu data näyttää oikealta
 • Hyväksy – Tuodun datan hyväksyminen
 • Hylkää –Tuodun datan hylkääminen
 • Poista tuontikerran data – Tarvittaessa tuontikerran datan tai koko tuontikerran voi poistaa