Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Työaika > Lomat

Lomat

Tulosta
Lomakirjaukset

Lomakirjausten asetukset.

Yleiset

 • Lomien käyttöprioriteetti: Missä järjestyksessä henkilön lomapäiviä käytetään, kun henkilö kirjaa lomia lomakalenterista. Vaihtoehdot ovat:
  • Lomarahavapaa - Lisäpäivä - Vuosiloma
  • Lomarahavapaa - Vuosiloma - Lisäpäivä
  • Vuosiloma - Lisäpäivä - Lomarahavapaa
  • Vuosiloma - Lomarahavapaa - Lisäpäivä
  • Lisäpäivä - Vuosiloma - Lomarahavapaa
  • Lisäpäivä - Lomarahavapaa - Vuosiloma
 • Lomien näkyvyys: Näytetäänkö lomakalenterissa myös muiden henkilöiden lomat. Vaihtoehdot:
  • Näytä vain omat ja alaisten lomat: Näytetään vain henkilön omat lomat sekä niiden henkilöiden lomat, joille kyseinen henkilö on merkitty esimieheksi.
  • Näytä saman henkilöstöryhmän lomat: Näytetään yllä olevien henkilöiden lomien lisäksi myös niiden henkilöiden lomat, jotka kuuluvat samaan henkilöstöryhmään.
  • Näytä kaikkien lomat: Näytetään kaikkien henkilöiden lomat
 • Uuden lomakauden aktivoituminen: Päivä, milloin uuden lomakauden lomapäivät tulevat käytettäviksi. Tyhjänä käytetään oletusta, että lomat tulevat 1.4 alkaen näkyviin.

Lomapalkkalajien kohdistukset

Tässä kohdistetaan palkkalajit tietyn tyyppisiin lomatyyppeihin.

Asetukset Lomat Toiminnanohjaus Työaika