Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Työaika > Ylityöt

Ylityöt

Tulosta
Ylityöasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mille palkkalajeille ylityöautomatiikka luo lisä- ja ylityökirjauksia ja millä ehdoilla.

 • Työehtosopimus: Valinnainen TES-kohdistus, jos käytännöt vaihtelevat eri sopimusten mukaan.
 • Järjestys: Missä järjestyksessä lisät käsitellään
 • Palkkalaji: Ylityöpalkkalaji
 • Päivät: Minä viikonpäivinä kyseinen rivi on käytössä
 • Aikarajat: Mahdollinen aikaraja, jonka sisällä rivi käsitellään
 • Tuntirajat: Tuntiraja, jonka ylityksestä kyseinen rivi käsitellään
 • Kerroin: Mahdollinen kerroin, jolla ylityökirjauksen työaika lopuksi kerrotaan.
 • Rinnakkaiskirjaukset: Luodaanko ylitöistä rinnakkaiskirjaukset varsinaisen työaikakirjauksen rinnalle vai päätetäänkö alkuperäinen kirjaus ylityön alkaessa, ja kirjataan loput uutena ylityökirjauksena. HUOM! Tämän asetuksen kanssa pitää huomioida palkkalajin asetuksissa oleva kerroin, jotta kirjauksen kustannukset tulevat oikein. Esimerkiksi palkkalajilla "Ylityölisä 50%":
  • Rinnakkaiskirjaus päällä: Kerroin pitää olla 0,5
  • Rinnakkaiskirjaus pois: Kerroin pitää olla 1,5
Asetukset Toiminnanohjaus Työaika Ylityöt