Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Työaika > Työajan tilat

Työajan tilat

Tulosta

Työaikakirjausten tilat.

  1. Luotu: Oletustila, jossa kaikki uudet työaikakirjaukset ovat.
  2. Hyväksytty: Hyväksytyt työaikakirjaukset. Hyväksynnän voi tehdä joko Projektinhallintamoduulista tai Työaikamoduulista jos käyttäjällä on Hyväksyjä-rooli.
  3. Laskutettu: Projektinhallinnasta laskutetut työaikakirjaukset.
  4. Hylätty: Hylätyt työaikakirjaukset. Tapahtuu kuin hyväksyntä.
  5. Ohitettu: Työaikakirjaukset joita ei laskuteta, voidaan merkitä ohitetuiksi projektinhallinnasta.
  6. Tarkastettavana: Projektinhallinnasta tarkastettavaksi merkityt työaikakirjaukset.
  7. Laskutettavana: Projektinhallinnasta laskutettavaksi merkityt työaikakirjaukset.
Asetukset Tilat Toiminnanohjaus Työaika