Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Työaika

Työaika

Tulosta
Työaika-asetukset

Työajankirjauksen yleiset asetukset.

Työpäiväasetukset

 • Työpäivän pituus tunteina: Käytetään muunnettaessa työtunteja päiviksi kun laskutetaan työaikakirjauksia projektinhallinnasta. HUOM! Tämä ei ole työaikakirjausten päivittäinen oletustyöaika.
 • Myyntihinta / päivä: Työajan oletus myyntihinta päivältä, jos hintaa ei saada muualta.
 • Erotuksen hälytysraja (min): Jos henkilön kirjattu työaika erottaa sen päivän oletetusta työajasta yli tässä määritetyn minuuttimäärän, korostetaan henkilön sen päivän kirjaukset työaikojen hyväksyntänäkymässä.
 • Näytä resurssit: Näytetäänkö resurssin valinta + kohdistukset uutta työaikakirjausta kirjatessa.
 • Käytä ylityölaskentaa: Käytetäänkö ylityölaskentaa
 • Vaadi ylityömääräys: Kirjataanko ylityöt aina automaattisesti vai pitääkö käyttäjän valita kirjauksella, että kirjaukset huomioidaan ylityölaskennassa.
 • Estä tuplakirjaukset: Estä saman palkkalajin päällekkäiset työaikakirjaukset. Estää myös lomien ja poissaolojen kirjaamisen muiden kirjausten kanssa päällekkäin.
 • Estä lomakirjaukset pyhäpäivinä: Estä lomakirjausten lisääminen sunnuntaille ja arkipyhille.
 • Estä sairaslomat ja poissaolot viikonloppuna: Estä sairaslomien ja muiden poissaolojen kirjaaminen viikonlopulle ja arkipyhille.

Lounastauko

Ohjelma pystyy lisäämään automaattisesti lounastauko-tyyppisen työaikakirjauksen klo. 11.30. Tämä aika on vakio.

 • Käytä automaattista lounastaukokirjausta: Otetaanko lounastaukoautomatiikka käyttöön vai ei.
 • Lounastaukoon vaadittu työaika: Vaadittu työaika tunteina, jotta automaattinen lounastaukokirjaus luodaan.
 • Lounastauon vähennys: Vähennetäänkö automaattisen lounastauon pituus päivän pisimmästä vai viimeisestä kirjauksesta.

Piilota uuden kirjauksen palkkalajivalinnassa

Valitun tyyppiset palkkalajit piilotetaan palkkajilistauksesta kun luodaan uutta työaikakirjausta.

Piilota kohdistukset

Valitut kohdistukset piilotetaan työaikakirjauksessa.

Piilota matkalaskutus

Mitkä matkalasku kentät piilotetaan uutta työaikakirjausta lisättäessä. Oletuksena kaikki valinnat ovat näkyvissä, jos käyttäjällä on oikeus matkalaskutukseen.

Asetukset Toiminnanohjaus Työaika