Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostotilaukset > Varastotapahtumat

Varastotapahtumat

Tulosta
Varastosta lisätyt tilausrivit aiheuttavat varastotapahtumia tilausrivin varastopaikalle. Varastotapahtumia aiheutuu kahdessa vaiheessa, 1. kun rivi lisätään tilaukselle ja 2. kun tilausrivi vastaanotetaan. Ilman varastotunnusta oleville aineettomille tilausriveille sekä varastonimikkeille, jotka on merkitty Aineettomiksi hyödykkeiksi, ei tule varastotapahtumia.

Tilaus

Varastotapahtumat tilaustyypeittäin:

 • Ostotilaus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Positiivinen Tulossa -kirjaus tilausrivin määrällä.
  • Saldomuutos: Tulossa -saldoon lisätään tilausrivin määrä.
 • Tarjouspyyntö ja Hankintaehdotus: Ei aiheuta varastotapahtumia eikä saldomuutoksia.

Vastaanotto

Varastotapahtumat tilaustyypeittäin:

 • Ostotilaus: Tehdään tilausrivin varastopaikalle
  • Varastotapahtuma: Negatiivinen Tulossa -kirjaus ja positiivinen Vastaanotto -kirjaus vastaanoton määrällä.
  • Saldomuutos: Tulossa -saldosta vähennetään vastaanotettu määrä ja Varastossa -saldoon lisätään vastaanotettu määrä.
 • Tarjouspyyntö ja Hankintaehdotus : Ei aiheuta varastotapahtumia eikä saldomuutoksia.

Projektikohdistukset

Jos ostotilausrivi normaalilla varastopaikalla on kohdistettu projektille, ohitetaan varastopaikan tulossa ja varastossa saldojen muutokset sekä tilattaessa että toimitettaessa. Tällä estetään se, ettei kyseiselle projektille varattua nimikettä vahingossa käytetä muualle. Eli toisin sanoen, projektille kohdistetut ostot normaalilla varastopaikalla eivät tule näkyviin varastoon. Varastotapahtumat syntyvät kuitenkin normaalisti. Nämä vastaanotot tulevat suoraan projektitapahtumiin kustannnuksiksi.

Jos tilausrivin varastopaikka on projektivarastopaikka, toimivat saldomuutokset normaalisti. Tällöin saapuvat ja vastaanotetut nimikkeet tulevat näkyviin projektivarastossa, josta niitä voi käyttää, palauttaa tai siirtää edelleen.

Ostotilaukset Toiminnanohjaus Varastotapahtumat