Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostotilaukset > Muut toiminnot

Muut toiminnot

Tulosta

Tähän on koottuna muita ostotilauksiin liittyviä toimintoja.

Laskutus

Ostotilausten laskutus voidaan hoitaa kolmella eri tavalla: jokaisen eri vastaanoton yhteydessä, kun tilaus on kokonaisuudessaan vastaanotettu tai kootusti useista tilauksista.

Jos toimitusten yhteydessä ei luoda laskuja voidaan tilaus siirtää ostoreskontraan tilauksen työkalupalkin Luo lasku -napista. Luodun laskun päivämääräksi tulee tilauksen Todellinen toimituspäivä. Huom! Toimitusten yhteydessä tapahtuva laskutus ja Luo lasku -toiminto luovat aina ostotileittäin summatun ostolaskun.

Koontilaskujen luonti tapahtuu listausnäkymästä. Listauksesta valitaan halutut Toimitettu -tilassa olevat tilaukset ja sen jälkeen valitaan työkalupalkin Koontilasku -toiminnon alivalikosta haluttu toiminto. Valittavissa on seuraavat vaihtoehdot:

  • Ostotileittäin: Tilausrivit summataan ostotileittäin ja niistä luodaan ostolaskut toimittajittain.
  • Ostotilausriveittäin: Jokaisesta ostotilausrivistä tulee yksi ostolaskurivi. Laskut ryhmitellään toimittajittain.

Vain Toimitettu -tilassa olevat tilaukset käsitellään, joten vaikka valittuna olisi virheellisesti ollutkin jossain muussa tilassa olleita tilauksia, ne ohitetaan.

Tarjouspyyntö ja hankintaehdotus

Ostotilauksia voi luoda myös Tarjouspyyntö -tyyppisinä. Näitä ei toimiteta, eikä niistä myöskään muodostu varastotapahtumia tai saldomuutoksia. Tarjoukset voidaan merkitä Lähetetyiksi, Hylätyiksi ja Hyväksytyiksi. Kun tarjous merkitään Hyväksytyksi, ohjelma luo niistä automaattisesti uuden ostotilauksen.

Hankintaehdotus toimii samoin kuin tarjouspyyntö, mutta sitä käytetään sisäisesti kun halutaan hyväksyttää ostotilaukset ennen varsinaista tilausta.

Intrastat

Tullin Intrastat -ilmoituksiin käytettävän siirtotiedoston voi luoda Intrastat -napista. Ilmoitus luodaan kuukausitasolla ja oletuksena ehdotetaan edellisen kuukauden päivämäärä rajausta. Ilmoitukselle on täytettävä Y-tunnus, Aikajakso, ja Henkilö -kentät. Aikajakso pitää olla muodossa vvvvkk, jossa vvvv on vuosiluku ja kk on kuukausi. Tämä pitää päivittää käsin jos aikarajausta muuttaa.


Hankintaehdotus Intrastat Laskutus Ostotilaukset Tarjouspyyntö Toiminnanohjaus