Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Tositteet

Tositteet

Tulosta


Tositteet toiminnon alta löytyvät Talousarvio, Raami, Toteuma sekä Talousarviomuutos ja Jaksotukset


 • Talousarvio – Näyttää talousarvioon tehdyt tositteet ja voi luoda uusia talousarviotositteita. Pääkäyttäjän on hyvä tarkastaa tätä kautta, että kaikki talousarvion kirjaukset ovat jakautuneet kuukausille
 • Raami – Näyttää tehdyt raamit ja voi luoda uusia raamitositteita ja poistaa niitä
 • Organisaatiopuusta valitaan taso, jolle halutaan tehdä raamitosite ja painetaan vasemmalle olevaa Lisää -painiketta
 • Tämän jälkeen painetaan toista Lisää -painiketta ja valitaan ne tiliryhmät, joille halutaan kirjata raamilukuja
 • Näkymän alareunassa voidaan kirjata raamiluvut keltasella merkittyihin kenttiin.
 • Poista -painikkeella kirjaukset ja tositteet voidaan poistaa.
 • Toteuma – Näyttää toteuman tositteet
 • Tositelajilla:
 • Talousarviomuutos – tositteet kirjataan samalla tavalla kuin yllä mainitut Raami -tositteet
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuoden talousarvio)
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuosi samassa suhteessa talousarvioon kuin alkuvuosi)
 • Ennuste (Toteuma + loppuvuosi samassa suhteessa edelliseen vuoteen kuin alkuvuosi)


 • Jaksotuksella voidaan korjata ohjelman esittämää toteumavertailu -näkymän ennustetta.
 • Jaksotustosite pitää tehdä kustannuspaikka- ja tilitasolla.
 • Jaksotustositteella voidaan kirjata euroja syöttö -soluun tai suoraan sille kuukaudelle, josta halutaan ennusteen korjautuvan.
 • Syöttö -soluun kirjatessa summa jakautuu tasajaolla jokaiselle kuukaudelle.