Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kirjanpito

Kirjanpito

Tulosta

Yleisissä asetuksissa määritellään mm. myynneissä ja ostoissa käytettävät oletustilit sekä ALV-tilit. Uudelle tietokannalle voi valita käytettävän tilikartan työkalupalkin Vaihda tilikartta-painikkeesta.

 • Oletusmyyntitilit: Myyntitilauksissa ja -reskontrassa käytettävät oletustilit
  • Myyntitili: Tilaus- ja laskuriveille oletuksena tule myyntitili, jos sitä ei ole nimike- tai asiakastasolla erikseen määritely.
  • Myynnin ALV -tili: Myyntilaskujen tositteiden muodostamisessa käytettävä myynnin ALV-velka -tili.
  • Myyntisaamiset tili: Myyntilaskujen tositteiden muodostamisessa käytettävä myyntisaamiset tili.
  • Myynnin pyöristystili: Tositteiden muodostamisen yhteydessä mahdollisesti muodostuvien pyöristyserojen kirjaustili.
  • Annetut alennukset -tili: Laskujen suoritusten kirjauksen yhteydessä annettujen alennusten kirjaustili.
  • Saadut korot -tili: Laskujen suoritusten kirjauksen yhteydessä saatujen korkotuottojen kirjaustili.
  • Saadut maksukehotusmaksut -tili: Maksukehotusten suoritusten kirjauksen yhteydessä saatujen maksukehotusmaksujen kirjaustili.
  • Kurssierotili: Valuuttamaksujen kirjauksen yhteydessä käytettävä valuutan kurssieron kirjaustili.
  • Luottotappiotili: Jos koko lasku joudutaan kirjaamaan tappioksi, käytetään tätä tiliä.
 • Oletusostotilit: Ostotilauksissa ja -reskontrassa käytettävät oletustilit
  • Ostotili: Tilaus- ja laskuriveille oletuksena tule ostotili, jos sitä ei ole nimike- tai toimittajatasolla erikseen määritely.
  • Ostojen ALV -tili: Ostolaskujen tiliöintien ja tositteiden muodostamisessa käytettävä ostojen ALV-velka -tili.
  • Ostovelkatili: Ostolaskujen tiliöintien ja tositteiden muodostamisessa käytettävä ostovelka tili.
  • Ostojen pyöristystili: Tositteiden muodostamisen yhteydessä mahdollisesti muodostuvien pyöristyserojen kirjaustili.
  • Saadut alennukset -tili: Laskujen suoritusten kirjauksen yhteydessä saatujen alennusten kirjaustili.
  • Maksetut korot -tili: Laskujen suoritusten kirjauksen yhteydessä maksettujen korkokulujen kirjaustili.
  • Maksetut maksukehotusmaksut -tili: Maksukehotusten suoritusten kirjauksen yhteydessä maksettujen maksukehotusmaksujen kirjaustili.
 • Oletus ALV tilit: ALV-tositteiden luonnissa käytettävät kirjaustilit
  • Maksettava ALV tili: Maksettavan ALV:n kirjaustili
  • Vähennettävä ALV tili: Vähennettävän ALV:n kirjaustili
 • Matka- ja kululaskutus: Laskujen tositevalinnat
  • Tositelaji: Mille tositelajille matkalaskutuksen tositteet luodaan
  • Vastatili: Mille vastatilille tositteen tiliöinnit kirjataan
 • Erotusten oletuskustannuspaikka: Kustannuspaikka, joka tulee erotuskirjausten kohdistuksiin.
 • Kirjaa kohdistukset taseeseen: Kirjataanko kohdistukset automaattisissa tilöinneissä myös taseen tileille. Oma asetus jokaiselle kohdistukselle.
Asetukset Kirjanpito Toiminnanohjaus