Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kirjanpito > Tositelajit

Tositelajit

Tulosta

Ohjelman kirjanpito on pitkälle automatisoitu muista moduuleista ja ne perustuvat tietyille tositelajeille luotaviin tositteisiin. Esimerkiksi myyntireskontrasta tulee tositteita kaikille neljälle kuvassa näkyvälle tositelajille.

Aloitusnumero on se numero, josta uuden aikajakson tositenumerointi kyseisellä tositelajilla alkaa. Asetuksissa on valinnat sallitaanko kyseisten tositteiden käsin luonti ja muokkaus sekä tulosteissa käytettävä lyhenne.

Huom! Jos tositelajeja on tarve lisätä tai muuttaa (muuten kuin aloitusnumeron tai asetusten osalta), on syytä olla yhteydessä Softwave Ohjelmistot Oy:n tukeen ennen mitään toimenpiteitä. 
Asetukset Kirjanpito Toiminnanohjaus Tositelajit