Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kirjanpito > Tilien kohdistus

Tilien kohdistus

Tulosta

Raportointi tilikartat muodostetaan seruaavasti:

  1. Luodaan tilikartan rakenne
  2. Kohdistetaan yksi tai useampi kirjanpidon tilikartan tili raportointi tilikartan tiliin.

Tilien kohdistus aloitetaan valitsemalla kohde tilikartta. Sen jälkeen avataan vasemmalla olevan kohdetilikartan rakennetta haluttuun tiliin asti ja valitaan se tili. Sitten avataan oikealla olevan kirjanpidon tilikartan rakennetta haluttuihin tileihin asti ja rastitetaan tilit jotka halutaan kohdistaa raportointiin. Kirjanpidon tilikartan Arvo-sarake on varattu kohdistusten erityisehtoihin/poikkeuksiin, eikä siihen pidä syöttää mitään ilman Softwaven konsultointia.

Tämä toiminto pitää tehdä koko kirjanpidon tilikartalle, jotta kaikki tilit tulevat kohdistettua. Muussa tapauksessa raportointi tilikartan summat eivät välttämättä vastaa kirjanpidon tilikartan vastaavia summia.

Raportointi tilikarttoja voi käyttää Tuloslaskelma ja tase raporteissa.

Asetukset Kirjanpito Kohdistus Raportointi Tilikartta Toiminnanohjaus