Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kirjanpito > ALV-koodit

ALV-koodit

Tulosta

Listaus kaikista sovelluksessa joskus käytetyistä ALV-koodeista.

  • ID: Voi olla ALV-prosentti, mutta voidaan syöttää vapaasti.
  • Nimi: ALV-koodin selite
  • Prosentti: Kotimaan kaupassa käytettävä ALV-prosentti.
  • EU-prosentti: EU-kaupassa käytettävä ALV-prosentti.
  • Poistettu: Joskus käytetyt, mutta sittemmin käytöstä poistetut ALV-prosentit voi merkitä poistetuiksi, jotta eivät tule valittaviksi uusille tietueille.

Huom! Jos ja kun ALV-prosentit muuttuvat, on uusille, muuttuneille prosenteille luotava uudet rivit, jotta vanhojen tapahtumien tiedot säilyvät muuttumattomina. Käytöstä poistuneet prosentit voi merkitä poistetuiksi.

ALV-koodit Asetukset Kirjanpito Toiminnanohjaus