Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kirjanpito > Aikajaksot

Aikajaksot

Tulosta

Kirjanpidon aikajaksot voivat olla, joko kalenteri kuukausia tai vapaasti määriteltäviä kausia. Tositenumeroinnit alkavat alusta jokaisella aikajaksolla.

Kun ohjelmaan luo tapahtumia, jotka vaikuttavat kirjanpitoon kuten tositteita ja osto- tai myyntilaskuja, kohdistuvat ne sille kirjanpidon aikajaksolle, jolle kyseisen tietueen päivämäärä (tai tositepäivä) sijoittuu. Jos tietueen päivämäärä on sellaiselle aikajaksolla, jota ei löydy, luo ohjelma automaattisesti uuden aikajakson, joka perustuu edellisen aikajakson päivämäärä väliin.

Jos kirjanpitoon luoda erimittainen aikajakso, tulee se luoda käsin. Tämän jälkeen on syytä luoda seuraava, oikean mittainen aikajakso, ettei se vahingossa pääse unohtumaan ja ohjelma luo uuden aikajakson automaattisesti edellisen aikajakson perusteella väärin.

Aikajaksot Asetukset Kirjanpito Toiminnanohjaus