Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Ylläpito ja käyttöoikeudet (Ylläpitäjä)

Ylläpito ja käyttöoikeudet (Ylläpitäjä)

Tulosta
Ylläpidon päänäkymä. Klikkaa suuremmaksi.


Toimintolaskenta Pro- sovelluksen tietokanta- ja käyttäjärakenteiden hallinta on käytettävissä vain Opiferus Ylläpitäjä roolilla.

Ensimmäisenä ohjelman avannut käyttäjä asetetaan automaattisesti ylläpitäjäksi.

Tietokanta- ja käyttäjärakenteiden hallinta suoritetaan oheisessa ikkunassa, jossa tietokantarakenne näkyy vasemmalla, käyttäjät keskellä ja valitun tietokantarakenteen tai käyttäjän tiedot oikealla.

Tietokantarakenteessa on oletuksena seuraavat kansiot, joita käytetään helpottamaan käyttäjien ryhmittelyjä:


Ylläpitäjät

 • Tänne kansioon lisätään ohjelman ylläpitäjät/pääkäyttäjät.
 • Ensimmäisenä ohjelman käynnistänyt lisätään ylläpitäjäksi automaattisesti. Tämä käyttäjä voi myöntää jatkossa käyttöoikeuksia.

Hyväksymättömät käyttäjät

 • Uudet käyttäjät, joita ei ole hyväksytty lisätään automaattisesti tänne, kun käyttäjä käynnistää sovelluksen ensimmäisen kerran ja yrittää muodostaa palvelinyhteyttä.
 • Täältä ne siirretään haluttuun kohtaan rakenteessa.

Tietokannat

 • Tietokannat luodaan tänne.
 • Tietokannat kansioon ja tietokantojen sisälle voi vapaasti luoda alikansioita helpottamaan ryhmittelyä.


Tietokantarakenne

Tietokantarakenteeseen voi luoda omia kansoita ja tietokantoja vastaavista napeista työkalupalkissa. Nämä tulevat automaattisesti Tietokannat – kansioon tai sen alta valitulle tietokannalle tai kansiolle. Kuitenkin niin että tietokannan alle ei voi luoda tai raahata tietokantaa.

Kansioille ja tietokannoille syötetään Teksti, joka tulee näkyviin rakennepuussa ja tietokantavalinnoissa. Tietokannoille syötetään lisäksi Tietokannan nimi, joka viittaa SQL Serveriin luotavaan tai siellä olevaan tietokantaan. Tietokantaa luotaessa voidaan valita luodaanko tyhjä tietokanta tällä nimellä vai tehdäänkö siitä vain esiintymä rakenteeseen, jolloin voidaan käyttää jo olemassa olevaa tietokantaa. Näiden lisäksi voidaan syöttää vielä vapaamuotoinen kuvaus tietueille.


Käyttäjät

Ohjelma lisää automaattisesti uudet käyttäjät Hyväksymättömät käyttäjät- kansioon, kun he avaavat ohjelman ensimmäisen kerran ja yrittävät yhdistää tietokantaan. Käyttäjille tulee automaattisesti roolit Active Directory- ryhmistä, jos ne on siellä asetettu, muussa tapauksessa roolit pitää asettaa käsin.

Käyttäjätietojen muokkaus. Klikkaa suuremmaksi.

Rooleilla valitaan, minkälaiset käyttöoikeudet käyttäjällä on yleensä sovellukseen tai valittuun tietokantaan.

 • Ei mitään: Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta sovellukseen
 • Toimintolaskenta – Käyttäjä: Peruskäyttäjä, joka voi tehdä mallinnusta
 • Toimintolaskenta – Pääkäyttäjä: Yrityksen pääkäyttäjä, joka voi asettaa kustannuspaikka kohtaisia käyttöoikeuksia muille käyttäjille.
 • Opiferus – Ylläpitäjä: Sovelluksen ylläpitäjä, joka voi hallita tietokanta rakennetta ja käyttäjiä.

Käyttäjille on lisäksi asetettava valinta kohtaan Hyväksytty, jotta he pääsevät ohjelmaan. Tämä toimii periaatteessa samoin kuin Ei mitään – rooli, mutta mahdollistaa roolin säilyttämisen ja pääsyn estämisen väliaikaisesti.

Käyttäjälistaus näyttää oletuksena valitussa tietokantarakenteen oksassa olevat käyttäjät. Tämän voi vaihtaa valitsemalla puun yläpuolella olevasta Näytä käyttäjät- kohdasta jonkin toisen valinnan.

Käyttäjien kohdistaminen tietokantoihin

Käyttäjille myönnetään käyttöoikeus yhteen tai useampaan tietokantaan raahaamalla käyttäjärivi tai -rivit tietokantarakenteen haluttuun kohtaan. Jos kohde on kansio jonka alla on yksi tai useampia tietokantoja, saa käyttäjä käyttöoikeuden kaikkiin kansion alla oleviin tietokantoihin.

Oletuksena raahaus siirtää käyttäjän rakenteiden välillä. Toiminto voidaan vaihtaa kopioinniksi pitämällä CTRL – näppäintä painettuna kun käyttäjää raahataan. Tällöin käyttäjä on sekä alkuperäisessä kansiossa että uudessa kansiossa.

Käyttäjien lataaminen Active Directorysta

Ohjelma voi ladata käyttäjät myös suoraan Active Directorystä. Tällöin ohjelma lataa valittuun oksaan kaikki käyttäjät, jotka ovat OpiferusAbcUser – ryhmän jäseninä joko suoraan tai välillisesti toisen ryhmän kautta.

Käyttöoikeudet

Opiferus Toimintolaskenta Pro:n pääkäyttäjät ja ylläpitäjät pääsevät asettamaan käyttäjille mallikohtaisia käyttöoikeuksia, sekä muokata yleisiä rakenteita. Käyttäjille voidaan antaa laskentamalleihin neljä eri tyyppistä käyttöoikeutta.

 • Katselija: Pääsee ainoastaan tarkastelemaan laskentamallia.
 • Muokkaaja: Voi muokata malleja ja vaihtaa niiden tiloja.
 • Tarkastaja: Voi ainoastaan tarkastella ja merkitä malleja tarkastetuiksi tai hylätyiksi.
 • Hyväksyjä: Voi ainoastaan tarkastella ja merkitä malleja hyväksytyiksi tai hylätyiksi.

Käyttöoikeuden voi antaa organisaatiopuun kansiolle tai tietyille kustannuspaikoille.


Käyttöoikeudet Toimintolaskenta Pro Ylläpito